Công Nghiệp: Kinh tế & Quản lý, S. 6 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ứng dụng công nghệ khí hóa sinh khối để xử lý rác và vụn bụi trong quá trình chế biến nguyên liệu thuốc lá tại Công ty Cổ phần Ngân Sơn.

Nguyễn Văn Thịnh

Tóm tắt


Công ty Cổ phần Ngân Sơn, tiền thân là Công ty Nguyên liệu Thuốc lá Bắc được thành lập năm 1993. Năm 2005, theo chủ trương của Nhà nước, Công ty Nguyên liệu Thuốc lá Bắc được cổ phần hóa và đổi tên thành Công ty Cổ phần Ngân Sơn với số vốn điều lệ là 27,5 tỷ đồng, đến nay, vốn điều lệ đã tăng gần 3 lần, đạt 69,1 tỷ đồng. Các lĩnh vực kinh doanh chính gồm: Trồng trọt, thu mua, chế biến và tiêu thụ nguyên liệu thuốc lá và các sản phẩm nông nghiệp; Kinh doanh Thuốc lá bao, nguyên liệu, phụ liệu phục vụ cho ngành thuốc lá; Xuất nhập khẩu các mặt hàng nông, thủy, hải sản và hàng tiêu dùng; Sản xuất và mua bán vật tư nông nghiệp,…

Toàn văn: PDF

Công nghiệp : Kinh tế&Quản lý / Industrial Review of Vietnam

ISSN 1859-3984. Giấy phép: 60GP/BVHTT ngày 29/01/2002

VJOL is supported by NASATI and INASP