Công Nghiệp: Kinh tế & Quản lý, S. 6 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Công đoàn Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia. Tổ chức Hội thi: "Nữ CNVC đảm đang, tài năng, duyên dáng".

Quang Thắng

Tóm tắt


Vừa qua, tại thành phố Huế, Công đoàn Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (NPT) đã tổ chức Hội thi: “Nữ CNVC Truyền tải điện Quốc gia đảm đang, tài năng, duyên dáng năm 2012”. Có 150 thí sinh của 8 Công đoàn cơ sở thành viên trên cả nước tham gia Hội thi với các nội dung: Nữ công gia chánh, chào hỏi, hát ru và năng khiếu tự chọn.

Toàn văn: PDF

Công nghiệp : Kinh tế&Quản lý / Industrial Review of Vietnam

ISSN 1859-3984. Giấy phép: 60GP/BVHTT ngày 29/01/2002

VJOL is supported by NASATI and INASP