Công Nghiệp: Kinh tế & Quản lý, S. 12 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Bộ Công Thương quyết tâm cải cách thể chế, cơ chế, chính sách

Bảo Minh

Tóm tắt


Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước (Đề án 30), đến nay, hoạt động cải cách hành chính của Bộ Công Thương đã có những tiến bộ quan trọng, góp phần vào sự phát triển chung của ngành.

Toàn văn: PDF

Công nghiệp : Kinh tế&Quản lý / Industrial Review of Vietnam

ISSN 1859-3984. Giấy phép: 60GP/BVHTT ngày 29/01/2002

VJOL is supported by NASATI and INASP