Công Nghiệp: Kinh tế & Quản lý, S. 12 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Phát triển thủy điện: Nâng cao vai trò trách nhiệm, trong quá trình thực hiện dự án

Thái Linh

Tóm tắt


Khi đập thủy điện Sông Tranh 2 bị thấm nước, đã có nhiều ý kiến lo ngại về sự an toàn của thủy điện này, đặc biệt là về sự an toàn của người dân. Trước tình hình đó, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Xây dựng và các bộ, ban ngành kiểm tra lại độ an toàn của thủy điện Sông Tranh 2 và tất cả các công trình thủy điện trên cả nước.

Toàn văn: PDF

Công nghiệp : Kinh tế&Quản lý / Industrial Review of Vietnam

ISSN 1859-3984. Giấy phép: 60GP/BVHTT ngày 29/01/2002

VJOL is supported by NASATI and INASP