Tài trợ tạp chí

Nhà XB

Bộ Công Thương

Bộ Công Thương

Nhà tài trợ

Bộ Công ThươngCông nghiệp : Kinh tế&Quản lý / Industrial Review of Vietnam

ISSN 1859-3984. Giấy phép: 60GP/BVHTT ngày 29/01/2002

VJOL is supported by NASATI and INASP