Chính sách biên tập

Trọng tâm và phạm vi

"Công nghiệp" là cơ quan thông tin lý luận của Bộ Công Thương. Ấn phẩm chuyên đề Công nghiệp : Kinh tế & Quản lý đăng tải các bài viết về kinh tế công nghiệp và quản lý trong ngành.

 

Chính sách về chuyên mục

SỰ KIỆN-VẤN ĐỀ

Không chọn Các bài nộp tự do Chọn Đã lập chỉ mục Chọn Đã phản biện chuyên gia

NGHIÊN CỨU TRAO ĐỔI

Chỉ đăng các bài có tính chất nghiên cứu khoa học

Không chọn Các bài nộp tự do Chọn Đã lập chỉ mục Chọn Đã phản biện chuyên gia

DOANH NGHIỆP PHÁT TRIỂN

Không chọn Các bài nộp tự do Chọn Đã lập chỉ mục Chọn Đã phản biện chuyên gia

LAO ĐỘNG CÔNG ĐOÀN

Không chọn Các bài nộp tự do Chọn Đã lập chỉ mục Chọn Đã phản biện chuyên gia

ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC

Không chọn Các bài nộp tự do Chọn Đã lập chỉ mục Chọn Đã phản biện chuyên gia

MÔI TRƯỜNG SẢN XUẤT SẠCH HƠN

Không chọn Các bài nộp tự do Chọn Đã lập chỉ mục Chọn Đã phản biện chuyên gia

KHUYẾN CÔNG

Không chọn Các bài nộp tự do Chọn Đã lập chỉ mục Chọn Đã phản biện chuyên gia

KINH TẾ ĐỊA PHƯƠNG

Không chọn Các bài nộp tự do Chọn Đã lập chỉ mục Chọn Đã phản biện chuyên gia

GƯƠNG SÁNG CÔNG THƯƠNG

Không chọn Các bài nộp tự do Chọn Đã lập chỉ mục Chọn Đã phản biện chuyên gia

THƯ BẠN ĐỌC

Không chọn Các bài nộp tự do Chọn Đã lập chỉ mục Chọn Đã phản biện chuyên gia

HỢP TÁC QUỐC TẾ

Không chọn Các bài nộp tự do Chọn Đã lập chỉ mục Chọn Đã phản biện chuyên gia
 

Chính sách truy cập tự do

Tạp chí này cho phép truy cập tự do ngay khi xuất bản đối với các nội dung của tạp chí với triết lý rằng việc cung cấp cho công chúng sử dụng tự do các kết quả nghiên cứu sẽ thúc đẩy trao đổi kiến thức trên toàn cầu ngày càng mạnh mẽ.

 

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch Hội đồng:

Nguyễn Hải Nam, Thứ trưởng Bộ Công Thương

Uỷ viên: 

Nguyễn Tiến Vi, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch

Nguyễn Đình Hiệp, Vụ trưởng Vụ KH&CN

TS Dương Đình Giám, Tổng biên tập

TS Nguyễn Mạnh Hùng,Phó Tổng biên tập

Nguyễn Đừng, Nhà báo, Phó Tổng biên tập

 

BAN BIÊN TẬP

Trưởng ban thư ký biên tập: Ngô Thị TUý Diệu 

Trưởng ban biên tập: Nguyễn Hồ Nga

Phụ trách ấn phẩm: Minh Thuý

 

GIẤY PHÉP XUẤT BẢN

Giấy phép hoạt động báo chí: số 60GP/BVHTT cấp ngày 29/01/2002 Công nghiệp : Kinh tế&Quản lý / Industrial Review of Vietnam

ISSN 1859-3984. Giấy phép: 60GP/BVHTT ngày 29/01/2002

VJOL is supported by NASATI and INASP