Giới thiệu hệ thống phần mềm xuất bản tạp chí này

Tạp chí này sử dụng phần mềm Open Journal Systems 2.2.1.0, một phần mềm xuất bản và quản lý tạp chí mã nguồn mở do Public Knowledge Project phát triển, hỗ trợ và cung cấp miễn phí theo giấy phép GNU General Public License.

Quy trình Biên tập và Xuất bản trong phần mềm OJSCông nghiệp : Kinh tế&Quản lý / Industrial Review of Vietnam

ISSN 1859-3984. Giấy phép: 60GP/BVHTT ngày 29/01/2002

VJOL is supported by NASATI and INASP