S. 1 (2019)

Mục lục

NGHIÊN CỨU-TRAO ĐỔI

Khung năng lực cốt lõi dành cho cán bộ thư viện Việt Nam trong thế kỷ 21 Tóm tắt PDF
ĐỖ VĂN HÙNG 3
Các nội dung nghiên cứu về học thuật số Tóm tắt PDF
NGUYỄN HỒNG SINH, NGÔ THỊ HUYỀN 13
Điều tra thử nghiệm đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tại Việt Nam Tóm tắt PDF
HỒ NGỌC LUẬT 20
Định nghĩa về thư viện, tài liệu và việc phân định các loại hình thư viện trong một số luật thư viện nước ngoài Tóm tắt PDF
VŨ DƯƠNG THÚY NGÀ 28

NHÌN RA THẾ GIỚI

Thư viện Kỹ thuật và Sáng chế toàn Nga với vấn đề truy cập mở thông tin sáng chế Tóm tắt PDF
  32

GIỚI THIỆU CƠ QUAN TT-TV

Trung tâm Thông tin-Thư viện Học viện Ngân hàng: Góc nhìn đổi mới giáo dục và hội nhập kinh tế giai đoạn 2018-2025 PDF
NGUYỄN THỊ NGỌC, TRẦN THỊ TƯƠI 36

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM - DỊCH VỤ.

Sản phẩm và dịch vụ thông tin-thư viện tại Thư viện Trường Đại học Hoa Lư PDF
NGUYỄN THỊ THẢO 42

GIỚI THIỆU VĂN BẢN

Ban hành thông tư quy định chế độ báo cáo thống kê khoa học và công nghệ PDF
  47

TIN TỨC - SỰ KIỆN

Hội thảo “Phát triển và đổi mới hoạt động thư viện trong thời kỳ mới” PDF
  48
Hội thảo “Lấy ý kiến chuyên gia hoàn thiện Dự thảo Luật Thư viện” PDF
  49
Hội thảo “Tác động của cách mạng công nghiệp lần thứ 4 tới hoạt động thông tin khoa học và công nghệ” PDF
  49
Hội nghị sơ kết việc triển khai Đề án phát triển văn hóa đọc PDF
  50
10 sự kiện Khoa học và Công nghệ Việt Nam nổi bật năm 2018 PDF
  51


Tạp chí Thông tin và Tư liệu / Journal of Information and Documentation ISSN: 1859-2929

VietnamJOL is supported by INASP