S. 5 (2017)

Mục lục

NGHIÊN CỨU-TRAO ĐỔI

Tài nguyên giáo dục mở - yếu tố tích cực cho đổi mới giáo dục đại học và mục tiêu phát triển bền vững quốc gia Tóm tắt PDF
ĐỖ VĂN HÙNG 3
Đổi mới mô hình cơ cấu tổ chức các thư viện và trung tâm thông tin tại Việt Nam Tóm tắt PDF
NGUYỄN VĂN THIÊN 15
Đào tạo kiến thức số cho sinh viên trong thư viện đại học Tóm tắt PDF
NGÔ THANH THẢO 24
Thư viện số xã hội Tóm tắt PDF
LÊ THỊ PHƯƠNG HOÀI 31

NHÌN RA THẾ GIỚI

Thư viện Vatican và dự án bảo tồn bộ sưu tập cổ quý hiếm PDF
  37

NGHIỆP VỤ - KỸ THUẬT

Về áp dụng các tiêu chuẩn xử lý tài liệu ở thư viện đại học hướng tới xây dựng thư viện số PDF
NGUYỄN VĂN HÀNH 42

GIỚI THIỆU TÀI LIỆU.

Nâng cao tác động của thư viện đại học: Cải thiện thực tiễn và các lĩnh vực hoạt động thiết yếu liên quan tới nghiên cứu PDF
  52

TIN TỨC - SỰ KIỆN

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IV nhiệm kỳ 2017-2021 Hội Thông tin khoa học và công nghệ Việt Nam PDF
  49
Hội thảo khoa học về hoạt động thống kê khoa học và công nghệ và đổi mới sáng tạo PDF
  50
Hội thảo trình bày kết quả nghiên cứu về “Thực trạng giám sát và đánh giá tổ chức khoa học và công nghệ công lập ở Việt Nam” PDF
  50
Lớp tập huấn nghiệp vụ thông tin và thống kê khoa học và công nghệ PDF
  51
IFLA phát hành “Bản đồ thư viện thế giới” PDF
  51


Tạp chí Thông tin và Tư liệu / Journal of Information and Documentation ISSN: 1859-2929

VietnamJOL is supported by INASP