S. 1 (2017)

Mục lục

NGHIÊN CỨU-TRAO ĐỔI

Chia sẻ tài nguyên thông tin giữa các thư viện đại học: nhận diện các yếu tố tác động và đề xuất mô hình hợp tác Tóm tắt PDF
ĐỖ VĂN HÙNG 4
Nhân lực khoa học và công nghệ: từ khái niệm của các tổ chức quốc tế đến khả năng vận dụng cho Việt Nam Tóm tắt PDF
HỒ NGỌC LUẬT 15
Sử dụng phần mềm mã nguồn mở- giải pháp tối ưu cho thư viện quy mô vừa và nhỏ ở Việt Nam Tóm tắt PDF
NGUYỄN HUY CHƯƠNG 27
Về tên gọi một số loại hình thư viện mới Tóm tắt PDF
LÊ VĂN VIẾT 35

NHÌN RA THẾ GIỚI

Cơ sở hạ tầng thông tin quốc gia Nga: Những khu vực phát triển PDF
  41

NGHIỆP VỤ - KỸ THUẬT

Các kỹ năng cần có của cán bộ trong môi trường quản lý thông tin PDF
LÂM THỊ HƯƠNG DUYÊN 45

TIN TỨC - SỰ KIỆN

Kỷ niệm 43 năm truyền thống và 20 năm thành lập Khoa Thông tin- Thư viện PDF
  50
Đại hội Hội Thư viện Việt Nam nhiệm kỳ III (2016 - 2021) PDF
  50
Hội thảo tập huấn bảo đảm thông tin cho hoạt động nghiên cứu khoa học và công bố quốc tế của Việt Nam PDF
  51
Hội thảo “Hoạt động thống kê khoa học và công nghệ” PDF
  51
Lễ ký kết chương trình phối hợp hoạt động trong lĩnh vực thư viện PDF
  52


Tạp chí Thông tin và Tư liệu / Journal of Information and Documentation ISSN: 1859-2929

VietnamJOL is supported by INASP