S. 6 (2016)

Mục lục

NGHIÊN CỨU-TRAO ĐỔI

Đề xuất hoàn thiện chế độ báo cáo thống kê về khoa học và công nghệ Tóm tắt PDF
TÀO HƯƠNG LAN 3
Các giải pháp thích ứng của thư viện chuyên ngành giáo dục trong thời đại công nghệ số Tóm tắt PDF
VƯƠNG THANH HƯƠNG 13
Văn hóa đọc nhìn từ góc độ các thiết chế thư viện công cộng trong công cuộc đổi mới và hội nhập Tóm tắt PDF
NGUYỄN TRỌNG PHƯỢNG, NGUỸEN NGỌC NAM 18
Khai thác hiệu quả nguồn tài liệu điện tử phục vụ nghiên cứu khoa học trong các thư viện đại học Tóm tắt PDF
BÙI VŨ BẢO KHUYÊN 27

NHÌN RA THẾ GIỚI

Xây dựng mô hình “không gian học tập chung” tại Thư viện Đại học Roger Williams PDF
LÊ THỊ HUYỀN TRANG 34

NGHIỆP VỤ - KỸ THUẬT

Cán bộ xử lý thông tin: những yêu cầu cần thiết trong thời đại mới PDF
TRẦN MINH NHỚ 39

TIN TỨC - SỰ KIỆN

Hội thảo quốc tế “Xây dựng và phát triển cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo” PDF
  45
Hội thảo quốc tế “Thống kê đổi mới sáng tạo theo phương pháp luận quốc tế” PDF
  45
Tọa đàm hoạt động thông tin, thống kê khoa học và công nghệ vùng Đồng bằng Sông Cứu Long lần thứ XXIV PDF
  46
Hội thảo “Kinh nghiệm tạo lập, khai thác nguồn tin khoa học và công nghệ phục vụ nghiên cứu và phát triển ở địa phương” PDF
  47
Hội thảo “Tổng kết 15 năm thực hiện Pháp lệnh Thư viện” khu vực miền Bắc PDF
  48
Nói chuyện chuyên đề “Xu hướng và hoạt động của các thư viện Hoa Kỳ” PDF
  49
Đại hội Liên chi hội Thư viện đại học khu vực phía Bắc khóa VI (2016-2019) PDF
  50


Tạp chí Thông tin và Tư liệu / Journal of Information and Documentation ISSN: 1859-2929

VietnamJOL is supported by INASP