S. 5 (2016)

Mục lục

NGHIÊN CỨU-TRAO ĐỔI

Định hướng quốc gia về phát triển nguồn tin khoa học và công nghệ Tóm tắt PDF
ĐÀO MẠNH THẮNG, TRẦN THỊ HẢI YẾN 3
Ứng dụng marketing truyền thông xã hội trong cơ quan thông tin-thư viện Tóm tắt PDF
NGÔ THANH THẢO 13
Công tác chuẩn hóa hoạt động thông tin-thư viện tại Đại học Đà Nẵng: Thực trạng và giải pháp Tóm tắt PDF
PHAN THỊ HÀ THANH 20
Ứng dụng công nghệ thông tin tại Thư viện Khoa học Xã hội: thành công và tồn tại Tóm tắt PDF
NGUYỄN LÊ PHƯƠNG HOÀI 29

NHÌN RA THẾ GIỚI

Dịch vụ di động ở một số thư viện thế giới hiện nay PDF
  36
Xu hướng công nghệ trong năm 2016 và ý nghĩa đối với thư viện PDF
  39

GIỚI THIỆU CƠ QUAN TT-TV

Thư viện Học viện Cảnh sát Nhân dân phục vụ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao PDF
Ban biên tập 41

GIỚI THIỆU TÀI LIỆU

Sách khoa học và công nghệ Việt Nam 2015 PDF
  46
Các khối tạo dựng cơ bản: Đặt nền tảng cho chương trình quản lý dữ liệu nghiên cứu PDF
  47

TIN TỨC - SỰ KIỆN

Đại hội lần thứ 82 Liên đoàn quốc tế các hiệp hội thư viện (IFLA) PDF
  48
Hội thảo khoa học “Đề xuất chính sách thúc đẩy tài nguyên giáo dục mở trong giáo dục đại học Việt Nam” PDF
  49
Hội thảo khoa học “Thư viện thế kỷ XXI: hướng tới cổng kiến thức” PDF
  50
Chợ công nghệ và thiết bị Hà Nội 2016 PDF
  51
Lớp tập huấn nghiệp vụ về công tác thông tin, thống kê khoa học và công nghệ PDF
  52


Tạp chí Thông tin và Tư liệu / Journal of Information and Documentation ISSN: 1859-2929

VietnamJOL is supported by INASP