S. 37 (2015)

Mục lục

NGHIÊN CỨU

THAY ĐỔI TỶ LỆ VÀ TẦN SUẤT MẮC NHIỄM KHUẨN ĐƯỜNG HÔ HẤP TRÊN VÀ NỒNG ĐỘ IgA TRÊN TRẺ 24 - 47 THÁNG TUỔI SAU 3 THÁNG SỬ DỤNG SỮA CHUA UỐNG MEN SỐNG Tóm tắt PDF
Cao Thị Thu Hương, Trương Tuyết Mai 6
ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ SỨC KHỎE SINH SẢN M-HEALTH CHO NỮ LAO ĐỘNG DI CƯ Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Kim Ngân, Trần Thị Đức Hạnh, Vũ Thị Hoàng Lan 12
THỰC TRẠNG DINH DƯỠNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA TRẺ EM DƯỚI 5 TUỔI NGƯỜI DÂN TỘC RAGLAI TẠI HAI HUYỆN MIỀN NÚI KHÁNH SƠN VÀ KHÁNH VĨNH, TỈNH KHÁNH HÒA NĂM 2013 Tóm tắt PDF
Bùi Xuân Minh, Lê Tấn Phùng, Trần Ngọc Thành 19
THỰC TRẠNG VÀ ĐỘNG CƠ ĐỒNG SỬ DỤNG HEROIN VÀ MA TÚY TỔNG HỢP DẠNG AMPHETAMINE TẠI BA THÀNH PHỐ LỚN Ở VIỆT NAM Tóm tắt PDF
Trần Thị Điệp, Hồ Thị Hiền, Lê Minh Giang 26
TÌNH HÌNH NGỘ ĐỘC THỰC PHẨM TẠI HÀ NỘI TỪ NĂM 2010 ĐẾN NĂM 2014 Tóm tắt PDF
Nguyễn Thùy Dương, Trần Ngọc Tụ, Hoàng Đức Hạnh 34
ĐÁNH GIÁ KIẾN THỨC VÀ THỰC HÀNH VỀ LÀM MẸ AN TOÀN CỦA CÔ ĐỠ THÔN BẢN NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ 3 NĂM SAU ĐÀO TẠO TẠI TỈNH HÀ GIANG, 2014 Tóm tắt PDF
Nguyễn Đình Dự, Trần Thị Đức Hạnh, Vũ Thị Hoàng Lan, Bùi Thị Thu Hà 39
KIẾN THỨC THỰC HÀNH DINH DƯỠNG CỦA BÀ MẸ CÓ CON DƯỚI 5 TUỔI NGƯỜI H’MÔNG TẠI MỘT SỐ XÃ THUỘC HUYỆN BẢO LẠC, TỈNH CAO BẰNG NĂM 2014 Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Thịnh, Nguyễn Quang Dũng, trần Thúy Nga 45


Tạp chí y Tế Công Cộng / Vietnam Journal of Public Health

VietnamJOL is supported by INASP