Tạp chí Y tế Công cộng, S. 33 (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Nghiên cứu đánh giá kết quả chương trình can thiệp giảm mức độ sử dụng rượu bia thông qua việc tham gia của hội viên y tế công cộng người cao tuổi

Lê Thị Kim Ánh, Lê Vũ Anh, Đặng Huy Hoàng, Trần Vũ, Nguyễn Tiến Thắng

Tóm tắt


Sử dụng rượu bia quá mức gây ra nhiều vấn đề về sức khỏe con người, kinh tế và trật tự an toàn xã hội. Nhận thức được thực trạng này, tháng 5 năm 2010, Hội Y tế Công cộng (YTCC) Việt Nam đã thử nghiệm xây dựng một mạng lưới gồm 55 hội viên YTCC người cao tuổi (NCT) tham gia vào chương trình can thiệp phòng chống tác hại rượu bia ở Phương Công, một xã nông thôn thuộc huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Bài báo này sẽ giới thiệu và đánh giá kết quả của chương trình can thiệp nhằm giảm mức độ sử dụng rượu bia ở nam giới 18 - 60 tuổi dựa vào mạng lưới hội viên YTCC NCT tại Tiền Hải, Thái Bình. Nhóm nghiên cứu đã tiến hành 4 vòng đánh giá từ tháng 12 năm 2010 đến tháng 4 năm 2012. Bộ công cụ Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT) được sử dụng trong cả bốn vòng để đánh giá mức độ sử dụng rượu bia (SDRB) của từng cá thể và tỷ lệ SDRB theo các mức độ của nhóm nam giới từ 18 - 60 tuổi trước và sau khi nhận can thiệp BRIEF. Kết quả cho thấy số lượng nam giới SDRB ở mức an toàn tăng lên 10.2% có ý nghĩa thống kê (p<0.05). Như vậy, việc sử dụng chiến lược can thiệp BRIEF có khả năng giúp đối tượng nam giới 18 - 60 tuổi giảm mức độ SDRB. Nhóm nghiên cứu sẽ có những đánh giá sâu hơn trên quy mô rộng hơn để chứng minh hiệu quả của chương trình can thiệp BRIEF tại cộng đồng trong thời gian tới.


Toàn văn: PDF

Tạp chí y Tế Công Cộng / Vietnam Journal of Public Health

VietnamJOL is supported by INASP