Tạp chí Y tế Công cộng, S. 33 (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Tình trạng kháng Insulin và hội chứng rối loạn chuyển hóa ở người trưởng thành 40 - 59 tuổi thừa cân béo phì tại một phường nội thành Hà Nội

Trương Tuyết Mai, Nguyễn Thị Lâm

Tóm tắt


Mục tiêu: Nghiên cứu cắt ngang mô tả tiến hành trên 312 người thừa cân, béo phì, tuổi 49 - 59 tại phường Láng Hạ thuộc thành phố Hà Nội với mục tiêu xác định tình trạng kháng insulin, mắc hội chứng rối loạn chuyển hóa, khẩu phần và hoạt động thể lực ở người trưởng thành thừa cân, béo phì. Đối tượng và phương pháp: Đối tượng được đo chiều cao, cân nặng, lấy máu tĩnh mạch lúc đói để đo các chỉ số đường huyết, insulin, HOMA-IR, Cholesterol, Triglyceride, HDL-Cholesterol; LDL-Cholesterol; hỏi ghi khẩu phần và hoạt động thể lực trong ba tháng qua. Kết quả: Kết quả cho thấy tỷ lệ người trưởng thành thừa cân, béo phì 40 - 59 tuổi có kháng insulin HOMA-IR 1.7 là 64,7%; mắc hội chứng chuyển hóa là 61,3%; tăng huyết áp là 47,4%; tăng triglyceride là 67,7%; giảm HDL-Cholesterol là 71,3% và dối loạn đường huyết là 64,4%. Tỷ lệ người trưởng thành thừa cân, béo phì có hoạt động tích cực >60 phút/ngày chỉ đạt 25,7%, tuy nhiên tỷ lệ có năng lượng khẩu phần vượt trên mức khuyến nghị chỉ là 9,0%. Kết luận: Tỷ lệ kháng insulin và mắc hội chứng chuyển hóa ở người trưởng thành 40 - 59 tuổi bị thừa cân, béo phì là cao, bên cạnh đó là các vấn đề về rối loạn lipid máu, glucose máu, ít hoạt động thể lực.


Toàn văn: PDF

Tạp chí y Tế Công Cộng / Vietnam Journal of Public Health

VietnamJOL is supported by INASP