Quay trở lại chi tiết bài viết Thực trạng đảm bảo an toàn tiêm chủng tại các trạm y tế xã/phường, thành phố Hải Dương năm 2015 Tải xuống tải PDF