Quay trở lại chi tiết bài viết Kết quả can thiệp về vệ sinh tay tại bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa, năm 2014 Tải xuống tải PDF