Quay trở lại chi tiết bài viết Đánh giá thực trạng vệ sinh an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2010 Tải xuống tải PDF