Quay trở lại chi tiết bài viết Đặc điểm tử vong và chấn thương do thảm họa tự nhiên tại Việt Nam từ năm 2000 đến năm 2012 Tải xuống tải PDF