Quay trở lại chi tiết bài viết Các chỉ số liên quan tới dinh dưỡng của bệnh nhân theo tình trạng dinh dưỡng tại Bệnh viện tỉnh Hải Dương Tải xuống tải PDF