Quay trở lại chi tiết bài viết Hướng tới quản lý tích hợp phân người và phân động vật tại Việt Nam: Văn bản quy định và ảnh hưởng môi trường và sức khỏe Tải xuống tải PDF