T. 5, S. 4 (2007)

Mục lục

Articles

Vai trò của công nghệ sinh học trong kiểm soát dị ứng thực phẩm Tóm tắt PDF
Lê Quỳnh Liên, Lê Trần Bình 397-404
Nghiên cứu chế tạo bộ kit phát hiện virus SV40 bằng phương pháp PCR lồng (nested PCR) Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Sinh 405-410
Tách dòng và biểu hiện gen mã hoá polymerase của virus viêm gan B trên bề mặt tế bào Saccharomyces cerevisiae Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Phương Trang 419-424
Biểu hiện gen mã hoá protein matrix 1 của virus cúm A/H5N1 trong tế bào Eschesrichia coli Tóm tắt PDF
Trần Ngọc Tân 425-430
Sử dung piezo trong loại nhân trứng chuột cấy nhân tế bào sinh dưỡng tại Việt Nam Tóm tắt PDF
Nguyễn Hữu Đức 431-435
Cố định vi khuẩn bằng hyđroxide kim loại làm tăng độ nhạy của phương pháp PCR khi phát hiện vi khuẩn trong thực phẩm Tóm tắt PDF
Đỗ Thị Thu Hương 437-445
Sự tác động tương tác giữa chủng Bacillus sp. TD67 và nấm gây bệnh cây Fusarium oxysporum trong điều kiện in vitro Tóm tắt PDF
Trần Phương Thảo 447-452
Tinh chế và mô tả sơ bộ đặc tính của những lectin từ ba dòng màu của tảo đỏ Kappaphycus alvarezii (Doty) Doty ex silva Tóm tắt PDF
Lê Đình Hùng 453-461
Tách dòng và biểu hiện gen mã hoá tiểu đơn vị P66 của enzyme phiên mã ngược của virus HIV – 1 Tóm tắt PDF
Phan Trọng Hoàng 463-470
Chuyển gen gus vào đỉnh phôi hạt chín giống đậu tương ĐT12 thông qua Agrobacterium tumefaciens Tóm tắt PDF
Đinh Thị Phòng 471-478
Đánh giá đa dạng di truyền các dòng virus gây bệnh vàng lùn ở lúa tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long Tóm tắt PDF
Nguyễn Trung Nam 479-484
Sự đa dạng của gen dehydrin của một số giống ngô Việt Nam Tóm tắt PDF
Trần Thị Phương Liên, Vũ Hoài Thu, Bùi Mạnh Cường 485-491
Tái sinh cây in vitro loài Boswellia serrata Roxb nhập nội Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Khiêm 493-503
ứng dụng kỹ thuật phân tích phân tử để xác định thành phần và số lượng vi sinh vật trong thí nghiệm xử lý ô nhiễm dầu bằng phương pháp sinh học Tóm tắt PDF
Bùi Thị Kim Anh 505-512
Xác định đa dạng vi nấm trong đất nhiễm chất độc hoá học tại Đà Nẵng dựa trên phân tích đa hình cấu trúc sợi đơn gen 18S rRNA Tóm tắt PDF
Nguyễn Bá Hữu, Đặng Thị Cẩm Hà, Nông Văn Hải 513-521
Sử dụng kỹ thuật PCR – DGGE xác định cấu trúc tập đoàn vi khuẩn khử sulfate trong mẫu bùn hồ nhiễm chất diệt cỏ chứa dioxin tại sân bay Đà Nẵng Tóm tắt PDF
Nghiêm Ngọc Minh 523-528


Tạp chí Công nghệ Sinh học ISSN: 1811-4989