T. 5, S. 3 (2007)

Mục lục

Articles

Công nghệ can thiệp RNA (RNAi) gây bất hoạt gen và tiềm năng ứng dụng to lớn Tóm tắt PDF
Đỗ Năng Vịnh 265-275
Gen mã hoá vùng xác định giới tính trên nhiễm sắc thể Y (SRY – sex determining region Y) ở một số các thể người Việt Nam Tóm tắt PDF
Nguyễn Đăng Tôn, Đinh Thị Kim Hương, Nông Văn Hải 277-283
Nghiên cứu tạo hạt latex gắn HbcAg để phát hiện kháng thể HbcAg trong huyết thanh bệnh nhân viêm gan B Tóm tắt PDF
Chu Hoàng Hà 285-290
Phân lập và nhận dạng một số chủng vi khuẩn Streptococcus mutans từ người Việt Nam Tóm tắt PDF
Nguyễn Quang Huy, Phùng Thị Thu Hường, Phan Tuấn Nghĩa 291-297
Nghiên cứu tạo phôi trâu (Murrah x Swamp Buffalo) trong ống nghiệm Tóm tắt PDF
Nguyễn Hữu Đức 299-305
Tách dòng gen mã hoá hormone sinh trưởng cá chép (Cyprinus carpio) Tóm tắt PDF
Thẩm Thị Thu Nga 307-312
Biểu hiện gen HA5-1 mã hoá tiểu phần kháng nguyên Hemagglutinin (HA) của virus cúm A/H5N1 trong Escherichia coli Tóm tắt PDF
Văn Thị Như Ngọc 313-320
ảnh hưởng của một số dịch chiết thảo dược lên hệ thống enzyme P450 và phát hiện đột biến gen Cyp1b1 ở dòng tế bào ung thư Tóm tắt PDF
Đỗ Thị Tuyên 321-329
Tinh sạch và xác định tính chất của phytase tái tổ hợp Tóm tắt PDF
Đỗ Thị Ngọc Huyền 331-336
Phân tích trình tự chuỗi nhẹ gen fibroin của một số tằm lưỡng hệ và các cặp lai trong sản xuất của chúng Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Thanh Bình 337-344
Tinh sạch và khảo sát đặc điểm của các serine protease từ trùn quế (Perionyx excavatus) Tóm tắt PDF
Phan Thị Bích Trâm 345-354
Tuyển chọn và nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố môi trường lên khả năng sinh tổng hợp cellulase của chủng Penicillium sp. DTQ-HK1 Tóm tắt PDF
Trịnh Đình Khá, Quyền đình Thi 355-362
Xây dựng quy trình tái sinh đa chồi trực tiếp từ thân mầm cây cam sành ( Citrus nobilis Loureiro) phục vụ chuyển gen Tóm tắt PDF
Đỗ Tiến Phát 363-370
Khả năng ức chế vi khuẩn gây bệnh vibrio trong nước nuôi tôm của Bacillus subtilis HY1 và Lactococcus lactis CC4K Tóm tắt PDF
Đặng Phương Nga 383-390
Xác định đoạn gen mã hoá dioxygenase của chủng vi khuẩn Paenibacillus sp. Ao3 phân huỷ dibenzofuran phân lập từ bùn ao thuộc khu đất nhiễm chất diệt cỏ chứa dioxin tại Đà Nẵng Tóm tắt PDF
Nguyễn Bá Hữu, Đặng Thị Cẩm Hà 391-396


Tạp chí Công nghệ Sinh học ISSN: 1811-4989