T. 6, S. 3 (2008)

Mục lục

Articles

Cải tiến hiệu quả điều trị ung thư sử dụng kháng thể Tóm tắt PDF
Phùng Thị Thu Hằng 265-285
Nghiên cứu kiểu nhân của nhông cát Leiolepis reevesii Reevesii (Gray, 1831) ở Thừa Thiên Huế Tóm tắt PDF
Trần Quốc Dung, Trần Văn Thiện, Nguyễn Thị Mai Dung 287-293
Giải mã và phân tích vùng gen ty thể dài 4,2 kb của các chủng sán lá gan nhỏ Opisthorchis viverrini Tóm tắt PDF
Ngô Thị Hương, Lê Thanh Hoà, Triệu Nguyên Trung 295-300
Quan hệ di truyền giữa các chủng virus gây bệnh vàng lùn ở lúa tại các tỉnh nam trung bộ Tóm tắt PDF
Nguyễn Ngọc Sơn 301-309
Đặc điểm các microsatellite của gen tổng hợp tinh bột ở một số giống lúa Việt Nam Tóm tắt PDF
Phan Thị Bảy, Nguyễn Công Hương, Lê Thị Muội 311-320
Kết quả chuyển gen gus vào cây lúa với sự điều khiển của các promoter khác nhau Tóm tắt PDF
Đoàn thu Thuỷ 321-326
Phân tích mối quan hệ di truyền của 19 giống đậu tương bằng chỉ thị RAPD Tóm tắt PDF
Đinh Thị Phòng, Ngô thị Lam Giang 327-334
Chọn lọc in vitro các dòng callus quýt đường (Citrus reticulata Blanco) kháng mặn (NaCl) Tóm tắt PDF
Phạm Thị Bích Thuỷ 335-340
ảnh hưởng của kích thước quần thể đến sự sinh sản cận noãn của một số loài thiên tuế (Cycas, Cycadaceae) ở Việt Nam Tóm tắt PDF
Nguyễn Minh Tâm, Tô Văn Vĩnh 341-347
Tối ưu một số điều kiện nuôi cấy chủng nấm Aspergillus oryzae DSM1863 và Aspergillus niger DSM1957 sinh tổng hợp xylanase Tóm tắt PDF
Đỗ Thị Tuyên 349-355
Tinh sạch và nghiên cứu một số đặc điểm của xylanase từ chủng Aspergillus niger ĐB 106 Tóm tắt PDF
Trần Hữu Phong 357-365
Tổng hợp và biểu hiện gen mã hoá enterocin vòng AS-48 của vi khuẩn Enterococcus faecalis trong tế bào Escherichia coli Tóm tắt PDF
Trần Ngọc Tân 367-373
Phân tách protease ngoại bào của Bacillus subtilis trong hệ hai pha nước PEG/Potassium phosphate Tóm tắt PDF
Nguyễn Hoàng Lộc, Lưu Thị Nguyệt Minh 375-382
Nghiên cứu biểu hiện cố định nấm men Saccharomyces cerevisiae N28 bằng chất mang cellulose vi khuẩn và bước đầu ứng dụng trong lên men rượu vang Tóm tắt PDF
Nguyễn Thuý Hương 383-389
Nghiên cứu một số đặc điểm phân loại chủng kỵ khí không bắt buộc BDNS3 phân lập từ đất nhiễm chất diệt cỏ chứa dioxin tại khu vực sân bay Đà Nẵng Tóm tắt PDF
Nghiêm Ngọc Minh 391-396


Tạp chí Công nghệ Sinh học ISSN: 1811-4989