T. 6, S. 2 (2008)

Mục lục

Articles

Dehydrin – protein chống mất nước ở thực vật Tóm tắt PDF
Trần thị Phương Liên, Nông Văn Hải 133-143
Đa hình nucleotide đoạn điều khiển của matrix metalloproteinase – 2 (MMP – 2) ở một số bệnh nhân ung thư vòm mũi họng Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Ngọc Hà 145-151
So sánh và phân tích đặc tính đột biến trượt – xoá gen NA (N1) theo thời gian tiến hoá của virus cúm A/H5N1 ở các chủng của Việt Nam và thế giới Tóm tắt PDF
Lê Thanh Hoà 153-159
Trình tự cytochrome B của sao la (Pseudoryx nghetinhensis) Tóm tắt PDF
Nguyễn Minh Tâm 161-167
Thu nhận và bảo quản tế bào thận phôi gà Tóm tắt PDF
Nguyễn Ngọc Lương 169-174
Biểu hiện lượng lớn protein sefA của Salmonella enterica Serovar enteritidis trong vi khuẩn Escherichia coli BL21 Tóm tắt PDF
Đỗ Thị Huyền 175-182
Biểu hiện endo – bêta – 1,4 – mannanase từ chủng Bacillus subtilis G1 ở Escherichia coli và một số tính chất của enzyme tái tổ hợp Tóm tắt PDF
Quyền Đình Thi, Nguyễn Sỹ Lê Thanh, Phạm Việt Cường 183-189
Phân lập vi khuẩn Pseudomonas stutzeri trong đất đồng bằng sông Cửu Long Tóm tắt PDF
Cao Ngọc Điệp 191-195
Nghiên cứu đáp ứng với điều kiện oxy hoá bất lợi ở vi khuẩn Streptococcus mutans Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Thịnh, Nguyễn Thị Mai Phương 197-202
Tạo dòng tế bào lai sản xuất kháng thể đơn dòng kháng protein vỏ VP28 của virus gây bệnh đốm trắng trên tôm sú Tóm tắt PDF
Đỗ Thị Thảo 203-208
Biểu hiện tái tổ hợp và tinh sạch nucleoprotein (N) của virus dại trong vi khuẩn E.coli Tóm tắt PDF
Phan Trọng Hoàng 209-214
Phân tích gen Pi – ta kháng bệnh đạo ôn ở một số giống lúa (Oryza sativa L.) Tóm tắt PDF
Nguyễn Hoàng Lộc 221-226
Nghiên cứu hệ thống tái sinh cây xoan ta (Melia azedarach L.) thông qua phôi soma từ thân mầm phục vụ chuyển gen Tóm tắt PDF
Đỗ Xuân Đồng 227-232
ảnh hưởng của cường độ ánh sáng và hàm lượng CO2 lên khả năng sinh trưởng in vitro và ex vitro cây dâu tây (Fragaria ananassa Duch.) Tóm tắt PDF
Nguyễn Trí Minh 233-239
Sự tạo phôi soma quýt đường (Citrus reticulata Blanco) từ nuôi cấy phôi tâm Tóm tắt PDF
Phạm thị Bích Thuỷ, Nguyễn Bảo Toàn 241-248
Nghiên cứu sản xuất chế phẩm sinh học nitrobact ứng dụng trong xử lý nước nuôi tôm tại Thừa Thiên Huế Tóm tắt PDF
Lại Thuý Hiền 249-256
Xác định các đoạn gen mã hoá enzyme chuyển hoá chất diệt cỏ từ ba chủng vi khuẩn phân huỷ dibenzofuran Tóm tắt PDF
Nguyễn Bá Hữu, Đàm Thuý Hằng, Đặng Thị Cẩm Hà 257-264


Tạp chí Công nghệ Sinh học ISSN: 1811-4989