T. 7, S. 4 (2009)

Mục lục

Articles

Kỹ thuật di truyền trong công nghệ chọn tạo giống hoa Tóm tắt PDF
Dương Tấn Nhựt 397-410
Nghiên cứu ảnh hưởng của hoạt chất SBVN đến hoạt động của gen OCT4 bằng kỹ thuật Real-time PCR Tóm tắt PDF
Đỗ Thị Thảo 411-416
Phân tích mối quan hệ phả hệ giữa virus lở mồm long móng của Việt Nam và thế giới xác lập trên cơ sở chỉ thị 5'UTR và 1D (VP1) Tóm tắt PDF
Lê Thanh Hoà, Thái Thị Thuỷ Phượng, Lê Thị Kim Xuyến 417-421
Thiết kế vector biểu hiện gen độc tố miễn dịch Anti-her2-melittin (Hermel) trong E. Coli Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Thanh Dịu, Lã Thị Huyền 423-427
Chuyển hoá sinh học Phytosterol thành Andrrostenedione (AD) nhờ chủng Mycobacterium Neoaurum Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Quý 429-434
So sánh kết quả tạo phôi bò bằng kỹ thuật IVF trứng tươi và trứng đông lạnh với tinh trùng đông lạnh Tóm tắt PDF
Phan Kim Ngọc 435-441
Phân tích sự đa dạng di truyền của 5 giống gà Việt Nam: Gà ác, gà chọi, gà H'Mông, gà hồ và gà tre bằng chỉ thị Microsatellite Tóm tắt PDF
Lê Thị Thuý 443-453
Xác định các chỉ thị AFLP đặc trưng cho bảy dòng cá rô phi nuôi ở Việt Nam Tóm tắt PDF
Trần Thị Bích Hồng 455-462
Nghiên cứu khả năng phát sinh mô sẹo phôi hoá và mức độ tái sinh cây hoàn chỉnh từ phôi non của một số dòng ngô Việt Nam Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Đồng 463-470
Xác định trình tự đoạn gen tRNA - leu cho hai loài cây gỗ sưa (Dalbergia Tonkinensis) và cây gỗ trắc đỏ (Dalbergia Cochinchinensis) phục vụ việc phân loại mẫu vật tại bảo tàng thiên nhiên Việt Nam Tóm tắt PDF
Vũ Thị Thu Hiền, Lưu Đàm Cư, Đinh Thị Phòng 471-477
Phân lập gen 4CL1 từ cây thông đuôi ngựa (Pinus massoniana Lamb.) trồng tại Việt Nam Tóm tắt PDF
Hà Văn Huân 479-483
Nghiên cứu đa dạng di truyền một số giống bưởi bản địa Việt Nam (Citrus grandis) bằng chỉ thị Microsatellite Tóm tắt PDF
Khuất Hữu Trung 485-492
Tối ưu hoá sinh tổng hợp lipase từ Pichia anomala VTCC Y0787 sử dụng ma trận blackett-burman và phương pháp đáp ứng bề mặt - Phương án cấu trúc có tâm Tóm tắt PDF
Bùi Hồng Quân, Nguyễn Đức Lượng 493-500
RAPID DETECTION AND QUANTIFICATION OF THE FOODBORNE PATHOGENES BY REAL-TIME PCR Tóm tắt PDF
Lê Thị Chi, Nguyễn Quốc Bình 501-511
ứng dụng các hạt nano phát quang vào việc đánh dấu tế bào để phát hiện và theo dõi các loại vi sinh vật Tóm tắt PDF
Tống Kim Thuần 513-519
ảnh hưởng một số điều kiện nuôi cấy chủng Asspergillus awamori VTCC-F-009 sinh tổng hợp Endo-B-1,4 Glucanase Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Tuân, Quyền Đình Thi 521-528


Tạp chí Công nghệ Sinh học ISSN: 1811-4989