T. 9, S. 3 (2011)

Tập 9, Số 3 (2011)

Mục lục

Articles

MỘT SỐ NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUÁ TRÌNH RA HOA IN VITRO PDF
Dương Tấn Nhựt, Trần Trọng Tuấn, Trần Thanh Vân K 265-290
BIỂU HIỆN GEN MÃ HÓA PROTEIN GP120 CỦA HIV-1 PHÂN TYPE CRF01_AE VÀ ỨNG DỤNG ĐỂ PHÁT TRIỂN KHÁNG THỂ KHÁNG HIV TRONG HUYẾT THANH BỆNH NHÂN PDF
Bạch Thị Như Quỳnh, Lê Văn Phùng 291-296
NUÔI CẤY TẾ BÀO GỐC TỪ TỦY RĂNG NGƯỜI PDF
Đoàn Nguyên Vũ, Nguyễn Thị Thư, Trịnh Thị Trúc Ly 297-302
THE ROLE OF TOLL-LIKE RECEPTOR (TLR) 2 IN MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS H37RV-INDUCED GENERATION OF INTRACELLULAR REACTIVE OXYGEN SPECIES (ROS) IS DEPENDENT PDF
Trinh Tat Cuong, Phan Tuan Nghia, Nguyen Quang Huy, Vu Tien Chinh, Luong Hoang Viet 303-316
NGHIÊN CỨU MỘT SỐ YẾU TỐ TẠO CỦ SÂM NGỌC LINH (PANAX VIETNAMENSIS HA ET GRUSHV.) IN VITRO VÀ XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG SAPONIN TRONG CÂY TẠO TỪ CỦ TRỒNG THỬ NGHIỆM Ở NÚI NGỌC LINH PDF
Dương Tấn Nhựt, Trần Công Luận 317-332
TẠO DÒNG CÀ CHUA PT18 KHÁNG BỆNH XOĂN VÀNG LÁ DO VIRUS BẰNG KỸ THUẬT RNAi PDF
Nguyễn Thị Hải Yến, Chu Hoàng Mậu, Phạm Thị Vân, Chu Hoàng Hà, Lê Trần Bình 333-340
PHÂN LẬP SUSI PROMOTER TỪ CÂY NGÔ VÀ THIẾT KẾ VECTOR CHUYỂN GEN THỰC VẬT MANG GEN MÃ HÓA CRYIA(C) DƯỚI SỰ ĐIỀU KHIỂN CỦA SUSI PROMOTER PDF
Huỳnh Thị Thu Huệ, Nông Văn Hải, Nguyễn Thị Tình 341-348
CHỌN LỌC DÒNG BIẾN DỊ CHỊU MÁT NƯỚC VÀ CHỊU CHIẾU XẠ Ở CÂY LẠC (ARACHIS HYPOCAEA L.) PDF
Vũ Thị Thu Thủy, Chu Hoàng Mậu, Nguyễn Vũ Thanh Thanh 349-356
BIỂU HIỆN GEN LACCASE CỦA CERRENA UNICOLOR ĐÃ ĐƯỢC CẢI BIẾN MÃ DI TRUYỀN TRONG NẤM MEN PICHIA PASTORIS PDF
Nguyễn Thanh Ngọc, Lê Thị Thu Hồng 357-364
BƯỚC ĐẦU KHẢO SÁT VÀ LÊN MEN THU NHẬN hG-CSF DẠNG THỂ VÙI KHÔNG ĐIỂN HÌNH TRONG TẾ BÀO E. COLI Ở QUY MÔ BÌNH LÊN MEN 1 LÍT PDF
Nguyễn Quang Huy, Lê Minh Nhật, Trần Linh Thước 365-372
GENE EXPRESSION ANALYSIS OF STAPHYLOCOCCUS AUREUS UNDER HEAT STRESS PDF
Le Thi Nguyen Binh, Susanne Engelmann, Michael Hecker 373-390
TINH SẠCH PROTEIN CÓ HOẠT TÍNH KHÁNG NẤM TỪ CHỦNG BACILLUS SUBTILIS XL62 PDF
Đỗ Thị Quyên, Lê Đình Quyền, Quyền Đình Thi, Nguyễn Ngọc Dũng 391-396


Tạp chí Công nghệ Sinh học ISSN: 1811-4989