T. 9, S. 2 (2011)

Tập 9, Số 2 (2011)

Mục lục

Articles

TẠO CÁC HẠT TƯƠNG TỰ VIRUS (VIRUS-LIKE PARTICLE): TRIỂN VỌNG TRONG NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN VACCINE THẾ HỆ MỚI PDF
Đồng Văn Quyền, Đinh Duy Kháng 133-146
XÂY DỰNG QUY TRÌNH ĐÔNG LẠNH THỦ CÔNG TINH TRÙNG NGƯỜI TRONG CRYOTUBE, SO SÁNH VỚI ĐÔNG LẠNH BẰNG MÁY TỰ ĐỘNG PDF
Nguyễn Hữu Duy, Nguyễn Thị Mai, Hồ Mạnh Tường, Hoàng Nghĩa Sơn 147-154
THIẾT KẾ CÁC VECTOR BIỂU HIỆN MANG cDNA MÃ HÓA YẾU TỐ ĐÔNG MÁU NGƯỜI IX (F9) PDF
Nguyễn Thùy Dương, Nguyễn Văn Phòng, Nông Văn Hải 155-162
TỔNG HỢP PHÂN TỬ cDNA GẦN CHẤT NHUỘM MÀU HUỲNH QUANG CYANINE CHO THÍ NGHIỆM MICROARRAY TỪ tRNA CỦA TẾ BÀO LU-1 DƯỚI TÁC ĐỘNG CỦA HOẠT CHẤT 2B2D PDF
Đỗ Thị Thảo, Đỗ Thị Phương, Nguyễn Thị Nga, Nguyễn Thị Trang, Chi Ying Huang 163-168
PHÁT HIỆN KHÁNG THỂ KHÁNG SALMONELLA TYPHIMURIUM TRONG HUYẾT THANH GÀ BẰNG KỸ THUẬT ELISA PDF
Nguyễn Thị Trung, Trương Nam Hải 169-178
NGHIÊN CỨU TẠO KHÁNG THỂ ĐA ĐỒNG KHÁNG PROTEIN VỎ VP28 CỦA VIRUS GÂY BỆNH ĐỐM TRẮNG TRÊN TÔM SÚ (PENAEUS MONODON) PDF
Hà Thị Thu, Đinh Duy Kháng, Đinh Thương Vân 179-186
PHÁT HIỆN CÁC ĐA HÌNH TRÊN GEN hatG CÓ KHẢ NĂNG LIÊN QUAN ĐẾN TÍNH KHÁNG ISONIAZID TRÊN MỘT SỐ CHỦNG LAO (MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS) KHÁNG THUỐC PHÂN LẬP Ở MIỀN TRUNG VIỆT NAM PDF
Lã Duy Anh, Nguyễn Hữu Cường, Nguyễn Văn Bắc, Nghiêm Ngọc Minh, Nguyễn Thái Sơn, Lê Văn Sơn 187-194
NGHIÊN CỨU, ĐÁNH GIÁ CÁC DÒNG LÚA CHUYỂN GEN SIÊU BIỂU HIỆN VÀ BẤT HOẠT YẾU TỐ PHIÊN MÃ OsMADS26 PDF
Khổng Ngân Giang, Lê Quỳnh Mai, Nguyễn Thành Đức, Hà Thị Thúy, Đỗ Năng Vịnh, Pascal Gantet 195-208
KHẢO SÁT GIỚI TÍNH VÀ CÁC TÍNH TRẠNG SINH HỌC VÀ CHỐNG CHỊU CỦA CÁC CHỦNG NẤM MEN BÁNH MỲ (SACCHAROMYCES CEREVISIAE) PDF
Lưu Thị Phương, Nguyễn Thị Bích Lưu, Đặng Xuân Nghiêm 209-216
NGHIÊN CỨU CHUYỂN GEN MÃ HÓA GIBBERELLIN 20-OXIDASE VÀO CÂY XOAN TA (MELIA AZEDARACH L.) BẰNG AGROBACTERIUM TUMEFACIENS PDF
Đỗ Xuân Đồng, Lê Văn Sơn, Chu Hoàng Hà, Bùi Văn Thắng, Hồ Văn Giảng 217-222
TÁCH DÒNG VÀ BIỂU HIỆN LIGNIN PEROXIDASE H8 CỦA PHANEROCHAETE CHRYSOSPORIUM TRONG PICHIA PASTORIS PDF
Phí Quyết Tiến, Vũ Văn Lợi, Phan Thị Hồng Thảo, Phạm Thị Bích Hợp 223-232
KHẢO SÁT GIỚI TÍNH VÀ CÁC TÍNH TRẠNG SINH HỌC VÀ CHỐNG CHỊU CỦA CÁC CHỦNG NẤM MEN BÁNH MỲ (SACCHAROMYCES CEREVISIAE) PDF
Lưu Thị Phương, Nguyễn Thị Bích Lưu, Đặng Xuân Nghiêm 233-242
PHÂN LẬP VÀ XÁC ĐỊNH ĐẶC TÍNH VI KHUẨN NỘI SINH TRONG CÂY KHÓM (ANANAS COMOSUS L.) TRỒNG TRÊN ĐẤT PHÈN THỊ XÃ VỊ THANH, TỈNH HẬU GIANG PDF
Cao Ngọc Điệp, Phan Thị Nhã 243-250
XÁC ĐỊNH GEN tfdA Ở MỘT SỐ CHỦNG VI KHUẨN SỬ DỤNG 2,4-D PHÂN LẬP TỪ ĐẤT NHIỄM CHẤT DIỆT CỎ CHỨA DIOXIN TẠI ĐÀ NẴNG PDF
Nguyễn Bá Hữu, Đặng Thị Cẩm Hà, Dietmar H Pieper 251-258
SỰ ĐA DẠNG CỦA VI KHUẨN TRONG NƯỚC THẢI KHU CÔNG NGHIỆP TỪ LIÊM QUA HỆ THỐNG XỬ LÝ AEROTEN PDF
Cung Thị Ngọc Mai, Nghiêm Ngọc Minh 259-264


Tạp chí Công nghệ Sinh học ISSN: 1811-4989