Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
T. 19, S. 19 (2019) ẢNH HƯỞNG CỦA LOẠI VÀ VỊ TRÍ PHÉP ĐO TỚI KẾT QUẢ ƯỚC LƯỢNG TRẠNG THÁI HỆ THỐNG ĐIỆN BẰNG THUẬT TOÁN TỐI ƯU BẦY ĐÀN Tóm tắt   PDF
Trần Thanh Sơn, Đặng Thu Huyền, Kiều Thị Thanh Hoa
 
S. 15 (2018) ỨNG DỤNG BỘ QUAN SÁT PHI TUYẾN ĐỀU CỤC BỘ TRONG ƯỚC LƯỢNG TRẠNG THÁI CỦA ĐỘNG CƠ ĐIỆN MỘT CHIỀU KÍCH TỪ NỐI TIẾP Tóm tắt   PDF
Vũ Hoàng Giang
 
T. 19, S. 19 (2019) ỨNG DỤNG GIẢI THUẬT BACKSTEPPING XÂY DỰNG THUẬT TOÁN ỔN ĐỊNH TẦN SỐ QUAY TURBINE Ở NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN VỪA VÀ NHỎ Tóm tắt   PDF
Đặng Tiến Trung
 
S. 15 (2018) ỨNG DỤNG LOGIC MỜ TÌM VỊ TRÍ ĐẶT TỤ BÙ TỐI ƯU TRONG LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI TRUNG ÁP Tóm tắt   PDF
Đặng Việt Hùng, Nguyễn Phúc Huy
 
S. 16 (2018): Số 16/2018 ỨNG DỤNG THUẬT TOÁN ĐIỀU KHIỂN BỀN VỮNG CHO HỆ CHUYỂN ĐỘNG TAY MÁY ALMEGA 16 Tóm tắt   PDF
Hà Trung Kiên, Đoàn Đức Thắng
 
S. 14 (2017) BỨC XẠ MIMO DỰ ĐOÁN TRONG TRƯỜNG HỢP ĐƯỜNG VẬT LÝ DI CHUYỂN TRONG MÔI TRƯỜNG ĐA ĐƯỜNG SỬ DỤNG CHUỖI TAYLOR Tóm tắt   PDF
Trần Hoài Trung, Phạm Duy Phong
 
T. 18, S. 18 (2018) BUILDING A TOOL TO SIMULATE SOLAR CELLS AND PHOTOVOLTAICS ARRAY WITHIN SINGLE-DIODE MODEL Tóm tắt   PDF
Phạm Anh Tuân
 
T. 17, S. 17 (2018) CHIẾN LƯỢC ĐIỀU KHIỂN THÔNG MINH CHO HỆ THỐNG ĐIỀU CHỈNH MỨC NƯỚC BAO HƠI NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN Tóm tắt   PDF
Nguyễn Ngọc Khoát, Vũ Duy Thuận
 
S. 14 (2017) CHIẾN LƯỢC ĐIỀU KHIỂN TỐC ĐỘ MỚI DỰA TRÊN LOGIC MỜ KIỂU PI VÀ PSO CHO CÁC ĐỘNG CƠ TỪ TRỞ THAY ĐỔI Tóm tắt   PDF
Nguyễn Ngọc Khoát
 
S. 16 (2018): Số 16/2018 ELECTRON TRANSPORT COEFFICIENTS AND RATE COEFFICIENTS IN C2H4-N2 MIXTURE FOR FLUID MODEL Tóm tắt   PDF
Pham Xuan Hien, Pham Thi Tuoi, Do Anh Tuan
 
T. 18, S. 18 (2018) GIẢI PHÁP BẢO VỆ TÁCH LƯỚI CHO NGUỒN PHÂN TÁN TRONG LƯỚI ĐIỆN NHỎ THÔNG MINH Tóm tắt   PDF
Vũ Thị Thu Nga, Trần Thanh Sơn, Trần Anh Tùng
 
T. 18, S. 18 (2018) GIẢI PHÁP BẢO VỆ TÁCH LƯỚI CHO NGUỒN PHÂN TÁN TRONG LƯỚI ĐIỆN NHỎ THÔNG MINH Tóm tắt   PDF
Nguyễn Ngọc Trung, Phạm Mạnh Hải, Ngô Ngọc Thành, Đàm Khánh Linh
 
S. 12 (2017) GIẢI PHÁP SỬ DỤNG KHÁNG ĐIỆN HẠN CHẾ QUÁ DÒNG VÀ ÁP KHI ĐÓNG CẮT TỤ BÙ ĐỘNG TRÊN LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI AN BIÊN Tóm tắt   PDF
Trần Thanh Sơn
 
S. 15 (2018) GIẢI QUYẾT BÀI TOÁN VẬN HÀNH KHI THỰC HIỆN THAO TÁC ĐÓNG CẮT CHO HỆ THỐNG CÁP NGẦM ĐẢO LÝ SƠN Tóm tắt   PDF
Đoàn Đức Tùng
 
T. 17, S. 17 (2018) GIẢM NHỎ KÍCH THƯỚC CHO ANTEN PIFA TÁI CẤU HÌNH THEO TẦN SỐ BẰNG CẤU TRÚC VÒNG CHIA CỘNG HƯỞNG Tóm tắt   PDF
Hoàng Thị Phương Thảo
 
S. 13 (2017) GIẢM NHIỄU, CẢI THIỆN PHÉP ĐO XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ PHÓNG ĐIỆN CỤC BỘ TRONG MÁY BIẾN ÁP THEO LÝ THUYẾT THỜI GIAN ĐẾN Tóm tắt   PDF
Nguyễn Vũ Thắng, Đỗ Anh Tuấn, Nguyễn Hoàng Nam, Hoàng Sĩ Hồng
 
T. 19, S. 19 (2019) HỆ THỐNG ĐIỀU KHIẾN NHÀ THÔNG MINH SỬ DỤNG NHẬN DẠNG CỬ CHỈ ĐỘNG CỦA BÀN TAY Tóm tắt   PDF
Đoàn Hương Giang, Vũ Duy Thuận
 
T. 19, S. 19 (2019) KẾT HỢP PHƯƠNG PHÁP ĐƯỜNG DÂY DÀI VÀ BIẾN ĐỔI MODAL XÁC ĐỊNH ĐẶC TÍNH TẦN SỐ CỦA HỆ THỐNG DÂY DẪN NHIỀU SỢI PHỨC TẠP Tóm tắt   PDF
Nguyễn Đức Quang, Trần Thanh Sơn, Đặng Quốc Vương
 
S. 13 (2017) MÔ HÌNH DỰ BÁO PHỤ TẢI NGẮN HẠN DỰA TRÊN MẠNG NƠRON NHÂN TẠO KẾT HỢP THUẬT TOÁN DI TRUYỀN Tóm tắt   PDF
Phạm Mạnh Hải, Vũ Thị Anh Thơ, Phạm Văn Duy
 
S. 12 (2017) MÔ HÌNH MỚI ĐỂ XÁC ĐỊNH ĐẶC TÍNH TRUYỀN VÀ PHẢN XẠ CỦA VẬT LIỆU RO-4350B BẰNG KỸ THUẬT ĐƯỜNG TRUYỀN VI DẢI Tóm tắt   PDF
Hồ Mạnh Cường, Vũ Văn Yêm
 
S. 16 (2018): Số 16/2018 MÔ PHỎNG BỘ LỌC SÓNG HÀI THỤ ĐỘNG VỚI TẦN SỐ BIẾN ĐỔI Tóm tắt   PDF
Anh Tuan Bui
 
T. 19, S. 19 (2019) MÔ PHỎNG HIỆN TƯỢNG PHÓNG ĐIỆN TRÊN BỀ MẶT CÁCH ĐIỆN NHIỄM BẨN KHÔNG ĐỒNG NHẤT DƯỚI ĐIỆN ÁP XUNG Tóm tắt   PDF
Đặng Việt Hùng, Nguyễn Phúc Huy
 
T. 17, S. 17 (2018) MÔ PHỎNG HIỆN TƯỢNG VƯỢT NGƯỠNG QUÁ ĐIỆN ÁP SÓNG SÉT TRONG VẬN HÀNH TẠI TRẠM 500 kV HÒA BÌNH Tóm tắt   PDF
Nguyễn Nhất Tùng
 
S. 16 (2018): Số 16/2018 MÔ PHỎNG PHÂN BỐ ĐIỆN TRƯỜNG TRÊN BỀ MẶT CÁCH ĐIỆN POLYME DƯỚI TÁC ĐỘNG NHIỄM BẨN CỦA MÔI TRƯỜNG Tóm tắt   PDF
Đặng Việt Hùng, Phùng Anh Tuấn, Nguyễn Ngọc Văn
 
S. 14 (2017) NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA THIẾT BỊ BẢO VỆ RƠLE ĐẾN SỰ TAN RÃ HỆ THỐNG ĐIỆN LỚN Tóm tắt   PDF
Nguyễn Đăng Toản
 
1 - 25 trong số 68 mục 1 2 3 > >> 


  Tạp chí Khoa học và Công nghệ Năng lượng, Trường Đại học Điện lực, 235 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội