Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
S. 654 (2017) MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Phương Dung
 
S. 654 (2017) MỘT SỐ GIẢI PHÁP XÂY DỰNG KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG TẠI HÀ NỘI Tóm tắt   PDF
TS. Bùi Việt Hưng
 
S. 640 (2016) MỘT SỐ PHÂN TÍCH THỰC CHỨNG VỀ CHÍNH SÁCH GIẢM NGHÈO TẠI VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
NCS. Nguyễn Việt Hoàng
 
S. 642 (2016) MỘT SỐ THÁCH THỨC TRONG QUÁ TRÌNH CỔ PHẦN HÓA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TẠI VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
TS. Nguyễn Đức Độ
 
S. 632 (2016) MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN TRAO ĐỔI VỀ LÃI SUẤT NGÂN HÀNG Tóm tắt   PDF
TS.Phạm Thị Hà
 
S. 656 (2017) MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ HOÀN THIỆN THỂ CHẾ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
ThS. Nguyễn Thị Phương Chi
 
S. 654 (2017) MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
Chu Thị Thảo
 
S. 644 (2016) MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ TÁI CƠ CẤU NỀN KINH TẾ VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
ThS. Trịnh Thị Hiền
 
S. 654 (2017) MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ ĐỔI MỚI MÔ HÌNH TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
Lê Thị Hương
 
S. 644 (2016) MỘT SỐ YÊU CẦU VỀ HOÀN THIỆN HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ TÀI CHÍNH VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
ThS. Hoàng Xuân Nam, ThS. Đào Hạnh Ngân
 
S. 630 (2016) MỘT SỐ ĐỘT PHÁ TRONG QUẢN LÝ, SỬ DỤNG NGUỒN VỐN ODA VÀ VỐN VAY ƯU ĐÃI Tóm tắt   PDF
TS. Nguyễn Xuân Thạch
 
S. 652 (2017) Một số kinh nghiệm phát triển dịch vụ ngân hàng Tóm tắt   PDF
TS. Nguyễn Thị Hồng Yến, ThS. Nguyễn Chí Dũng
 
S. 638 (2016) Một số trao đổi về chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành Tóm tắt   PDF
ThS. Trương Thị Phương Thảo, ThS. Đặng Thị Kim Oanh
 
S. 652 (2017) Một số vấn đề pháp lý về quản lý thuế đối với hộ kinh doanh ở Việt Nam hiện nay Tóm tắt   PDF
ThS. Ngô Thị Thu Hà
 
S. 652 (2017) Một số vấn đề về gian lận thuế của các doanh nghiệp Tóm tắt   PDF
ThS. Phạm Thị Thanh
 
S. 638 (2016) Một số vấn đề về xây dựng cơ chế, chính sách cho phát triển khu kinh tế cửa khẩu Tóm tắt   PDF
Trần Báu Hà
 
S. 648+649 (2017) MỞ RỘNG HỢP TÁC TÀI CHÍNH TRONG BỐI CẢNH MỚI Tóm tắt
TS. Vũ Nhữ Thăng
 
S. 616 (2015) NÂNG CAO “SỨC KHỎE” CHO HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRONG BỐI CẢNH MỚI Tóm tắt   PDF
ThS. ĐOÀN THỊ HỒNG NGA
 
S. 632 (2016) NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÁN BỘ QUẢN LÝ KINH TẾ VĨ MÔ: MỘT SỐ YÊU CẦU ĐẶT RA Tóm tắt   PDF
ThS. Trần Thanh Cương
 
S. 654 (2017) NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ KIỂM TOÁN TẠI CÁC DOANH NGHIỆP KIỂM TOÁN HIỆN NAY Tóm tắt   PDF
ThS. Vũ Thị Kim Dương
 
S. 656 (2017) NÂNG CAO HIỆU QUẢ HỖ TRỢ SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÁC XÃ NGHÈO TỈNH CAO BẰNG Tóm tắt   PDF
ThS. Trần Khánh Hưng, ThS. Bùi Thị Quế
 
S. 656 (2017) NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG KINH PHÍ TẠI CƠ QUAN HÀNH CHÍNH, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP Tóm tắt   PDF
TS. Nguyễn Đức Thọ
 
S. 656 (2017) NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC Tóm tắt   PDF
ThS. Nguyễn Tân Thịnh
 
S. 632 (2016) NÂNG CAO HIỆU QUẢ VỐN VAY CHO CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA Tóm tắt   PDF
ThS. Nguyễn Thị Cúc
 
S. 658 (2017) NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HẢI QUAN TỪ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Tóm tắt   PDF
Nguyễn Mạnh Tùng
 
201 - 225 trong số 457 mục << < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >>