Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
S. 624 (2016) 10 SỰ KIỆN TIÊU BIỂU NGÀNH TÀI CHÍNH NĂM 2015 Tóm tắt   PDF
Tạp chí Tài chính
 
S. 648+649 (2017) 10 SỰ KIỆN TIÊU BIỂU NGÀNH TÀI CHÍNH NĂM 2016 Tóm tắt   PDF
Tạp chí Tài chính
 
S. 624 (2016) 10 ĐIỂM NHẤN CỦA BẢO VIỆT NĂM 2015 Tóm tắt   PDF
Tập đoàn Bảo Việt
 
S. 624 (2016) 6 ĐIỂM NHẤN CỦA CHỈ SỐ GIÁ TIÊU DÙNG NĂM 2015 Tóm tắt   PDF
TS. Nguyễn Ngọc Tuyến
 
S. 648+649 (2017) AGRIBANK GIỮ VỮNG VAI TRÒ CHỦ ĐẠO TRÊN THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH NÔNG THÔN Tóm tắt
Tạp chí Tài chính
 
S. 656 (2017) APEC VÀ CƠ HỘI CHO THƯƠNG MẠI KHU VỰC CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG Tóm tắt   PDF
ThS. Đặng Thùy Linh, ThS. Phạm Thị Thanh Thanh
 
S. 640 (2016) “BỆ ĐỠ” CHO CÁC DOANH NGHIỆP KHỞI NGHIỆP TỪ CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH Tóm tắt   PDF
TS. Nguyễn Viết Lợi
 
S. 640 (2016) ÁP DỤNG CHUẨN MỰC KẾ TOÁN QUỐC TẾ CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA Tóm tắt   PDF
ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo
 
S. 644 (2016) ÁP DỤNG NGUYÊN TẮC “COI TRỌNG NỘI DUNG BẢN CHẤT HƠN HÌNH THỨC” TRONG KẾ TOÁN Tóm tắt   PDF
TS. Bùi Thị Thu Hương, ThS. Bùi Tố Quyên
 
S. 636 (2016) Ý NGHĨA KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TRONG HỘI NHẬP Tóm tắt   PDF
ThS. Nguyễn Thu Giang
 
S. 642 (2016) ẢNH HƯỞNG CỦA SỞ HỮU GIA ĐÌNH ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT Tóm tắt   PDF
Phạm Quốc Việt, Trần Đức Mẫn
 
S. 644 (2016) ỨNG DỤNG BẢNG CÂN ĐỐI LIÊN NGÀNH TRONG PHÂN TÍCH MỐI LIÊN KẾT CỦA CÁC NGÀNH VẬN TẢI Tóm tắt   PDF
TS. Chu Thị Bích Ngọc
 
S. 658 (2017) ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG LĨNH VỰC CHỨNG KHOÁN Tóm tắt   PDF
TS. Đoàn Thanh Tùng
 
S. 646 (2016) ỨNG DỤNG MÔ HÌNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TẠI CÁC DOANH NGHIỆP MAY MẶC Tóm tắt   PDF
NCS. Ngô Thành Nam
 
S. 658 (2017) Ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành thuế Tóm tắt   PDF
ThS. Nguyễn Tôn Trường
 
S. 652 (2017) Ứng dụng kế toán trách nhiệm trong hoạt động của doanh nghiệp Việt Nam Tóm tắt   PDF
ThS. Nguyễn Thị Bích Liên, ThS. Nguyễn Thị Mai Hiên
 
S. 632 (2016) BÀI HỌC TỪ BẢO HỘ NÔNG NGHIỆP Ở NHẬT BẢN TRONG THỜI KỲ HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ Tóm tắt   PDF
TS. Nguyễn Thị Khánh Hồng, Hoàng Anh
 
S. 656 (2017) BÀI HỌC TỪ TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH DOANH NGHIỆP ƯU TIÊN CỦA NHẬT BẢN Tóm tắt   PDF
ThS. Nguyễn Mỹ Hạnh
 
S. 646 (2016) BÀI HỌC TỪ TRIỂN KHAI MÔ HÌNH HỢP TÁC CÔNG - TƯ Ở CỘNG HOÀ LIÊN BANG ĐỨC Tóm tắt   PDF
Phùng Anh Tuấn
 
S. 656 (2017) BÀN THÊM VỀ CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI THUẾ ĐỐI VỚI CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ Tóm tắt   PDF
Bùi Tuấn Minh
 
S. 632 (2016) BÀN VỀ CÁC CĂN CỨ GIÁM SÁT TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC Tóm tắt   PDF
TS. Nguyễn Thị Hà
 
S. 634 (2016) BÀN VỀ CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN NGÀNH RƯỢU – BIA – NƯỚC GIẢI KHÁT CỦA VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
ThS. Vũ Quang Hải
 
S. 628 (2016) BÀN VỀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG CHO THUÊ TÀI CHÍNH VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
TS. Đặng Văn Dân
 
S. 654 (2017) BÀN VỀ NỘI DUNG VÀ CÁC NGUYÊN TẮC THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ Tóm tắt   PDF
Thân Như Hà
 
S. 640 (2016) BÀN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH, CHÊNH LỆCH THU NHẬP VÀ PHÂN CẤP TÀI KHÓA Tóm tắt   PDF
ThS. Nguyễn Thanh Hùng
 
1 - 25 trong số 456 mục 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>