Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
S. 664 (2018) 10 NĂM VIỆT NAM GIA NHẬP WTO: NHỮNG VẤ N ĐỀ ĐẶT RA ĐỐI VỚI LĨNH VỰC TÀI CHÍNH Tóm tắt   PDF
TS. Lê Quang Thuận
 
S. 624 (2016) 10 SỰ KIỆN TIÊU BIỂU NGÀNH TÀI CHÍNH NĂM 2015 Tóm tắt   PDF
Tạp chí Tài chính
 
S. 648+649 (2017) 10 SỰ KIỆN TIÊU BIỂU NGÀNH TÀI CHÍNH NĂM 2016 Tóm tắt   PDF
Tạp chí Tài chính
 
S. 624 (2016) 10 ĐIỂM NHẤN CỦA BẢO VIỆT NĂM 2015 Tóm tắt   PDF
Tập đoàn Bảo Việt
 
S. 624 (2016) 6 ĐIỂM NHẤN CỦA CHỈ SỐ GIÁ TIÊU DÙNG NĂM 2015 Tóm tắt   PDF
TS. Nguyễn Ngọc Tuyến
 
S. 648+649 (2017) AGRIBANK GIỮ VỮNG VAI TRÒ CHỦ ĐẠO TRÊN THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH NÔNG THÔN Tóm tắt
Tạp chí Tài chính
 
S. 660 (2017) AN NINH TÀI CHÍNH VÀ BIẾN ĐỘNG CỦA LẠM PHÁT, LÃI SUẤT, TỶ GIÁ TIỀN TỆ TẠI VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
TS. NGUYỄN ĐỨC ĐỘ
 
S. 660 (2017) AN NINH TÀI CHÍNH, TIỀN TỆ TẠI VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHỆ 4.0 Tóm tắt   PDF
ThS. PHÙNG THU HIỀN VÂN
 
S. 659 (2017) APEC 2017 HỖ TRỢ TĂNG CƯỜNG TIỀM NĂNG VÀ CƠ HỘI ĐẦU TƯ CHO VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ
 
S. 656 (2017) APEC VÀ CƠ HỘI CHO THƯƠNG MẠI KHU VỰC CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG Tóm tắt   PDF
ThS. Đặng Thùy Linh, ThS. Phạm Thị Thanh Thanh
 
S. 640 (2016) “BỆ ĐỠ” CHO CÁC DOANH NGHIỆP KHỞI NGHIỆP TỪ CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH Tóm tắt   PDF
TS. Nguyễn Viết Lợi
 
S. 640 (2016) ÁP DỤNG CHUẨN MỰC KẾ TOÁN QUỐC TẾ CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA Tóm tắt   PDF
ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo
 
S. 660 (2017) ÁP DỤNG KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI: KINH NGHIỆM QUỐC TẾ CHO VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
TS. NGUYỄN THỊ THU HẰNG
 
S. 644 (2016) ÁP DỤNG NGUYÊN TẮC “COI TRỌNG NỘI DUNG BẢN CHẤT HƠN HÌNH THỨC” TRONG KẾ TOÁN Tóm tắt   PDF
TS. Bùi Thị Thu Hương, ThS. Bùi Tố Quyên
 
S. 636 (2016) Ý NGHĨA KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TRONG HỘI NHẬP Tóm tắt   PDF
ThS. Nguyễn Thu Giang
 
S. 642 (2016) ẢNH HƯỞNG CỦA SỞ HỮU GIA ĐÌNH ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT Tóm tắt   PDF
Phạm Quốc Việt, Trần Đức Mẫn
 
S. 668 (2018) ẢNH HƯỞNG CỦA TIỀN MÃ HÓA ĐỐI VỚI THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH, TIỀN TỆ Tóm tắt   PDF
ĐẶNG VƯƠNG ANH
 
S. 644 (2016) ỨNG DỤNG BẢNG CÂN ĐỐI LIÊN NGÀNH TRONG PHÂN TÍCH MỐI LIÊN KẾT CỦA CÁC NGÀNH VẬN TẢI Tóm tắt   PDF
TS. Chu Thị Bích Ngọc
 
S. 658 (2017) ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG LĨNH VỰC CHỨNG KHOÁN Tóm tắt   PDF
TS. Đoàn Thanh Tùng
 
S. 646 (2016) ỨNG DỤNG MÔ HÌNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TẠI CÁC DOANH NGHIỆP MAY MẶC Tóm tắt   PDF
NCS. Ngô Thành Nam
 
S. 658 (2017) Ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành thuế Tóm tắt   PDF
ThS. Nguyễn Tôn Trường
 
S. 652 (2017) Ứng dụng kế toán trách nhiệm trong hoạt động của doanh nghiệp Việt Nam Tóm tắt   PDF
ThS. Nguyễn Thị Bích Liên, ThS. Nguyễn Thị Mai Hiên
 
S. 632 (2016) BÀI HỌC TỪ BẢO HỘ NÔNG NGHIỆP Ở NHẬT BẢN TRONG THỜI KỲ HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ Tóm tắt   PDF
TS. Nguyễn Thị Khánh Hồng, Hoàng Anh
 
S. 656 (2017) BÀI HỌC TỪ TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH DOANH NGHIỆP ƯU TIÊN CỦA NHẬT BẢN Tóm tắt   PDF
ThS. Nguyễn Mỹ Hạnh
 
S. 646 (2016) BÀI HỌC TỪ TRIỂN KHAI MÔ HÌNH HỢP TÁC CÔNG - TƯ Ở CỘNG HOÀ LIÊN BANG ĐỨC Tóm tắt   PDF
Phùng Anh Tuấn
 
1 - 25 trong số 591 mục 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>