Chi tiết về Tác giả

Thùy Linh, ThS. Đặng

 • S. 628 (2016) - KINH TẾ - TÀI CHÍNH QUỐC TẾ
  VÀI DỰ BÁO VỀ TRIỂN VỌNG THƯƠNG MẠI TOÀN CẦU NĂM 2016?
  Tóm tắt  PDF
 • S. 634 (2016) - KINH TẾ - TÀI CHÍNH QUỐC TẾ
  CHÂU ÂU NỖ LỰC CHỐNG NẠN GIAN LẬN TÀI CHÍNH VÀ TRỐN THUẾ
  Tóm tắt  PDF
 • S. 656 (2017) - KINH TẾ - TÀI CHÍNH QUỐC TẾ
  APEC VÀ CƠ HỘI CHO THƯƠNG MẠI KHU VỰC CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG
  Tóm tắt  PDF