Chi tiết về Tác giả

Thúy Hằng, TS. Phạm Thị

  • S. 638 (2016) - PHÂN TÍCH, BÌNH LUẬN CHÍNH SÁCH
    Những đổi mới trong quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng
    Tóm tắt  PDF