S. 656 (2017)

Mục lục

CHỦ ĐỀ: TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

ĐỔI MỚI CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC CÔNG LẬP Tóm tắt PDF
Vũ Minh Đạo 6
CƠ SỞ PHÁP LÝ VỀ TỰ CHỦ TÀI CHÍNH VỚI GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA Tóm tắt PDF
TS. Phạm Thị Vân Anh 10
THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP TRIỂN KHAI CƠ CHẾ TỰ CHỦ TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC CÔNG LẬP Tóm tắt PDF
TS. Nguyễn Thị Thu Hà 14
ĐỔI MỚI CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG Tóm tắt PDF
PGS.,TS. Bùi Anh Tuấn, TS. Phạm Thu Hương 18
KINH NGHIỆM TRIỂN KHAI CƠ CHẾ TỰ CHỦ TẠI ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – MARKETING Tóm tắt PDF
PGS.,TS. Phạm Hữu Hồng Thái, Hoàng Thái Hưng 22
THÁO GỠ NHỮNG “NÚT THẮT” TRONG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH CHO GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Tóm tắt PDF
Phòng Sự nghiệp Văn hóa, Giáo dục và Khoa học 26
ĐỊNH HƯỚNG ĐỔI MỚI CƠ CHẾ TỰ CHỦ ĐỐI VỚI GIÁO DỤC ĐẠI HỌC CÔNG LẬP Tóm tắt PDF
Nguyễn Quang Thành 29
NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC Tóm tắt PDF
ThS. Nguyễn Tân Thịnh 32
ĐỔI MỚI CƠ CHẾ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC CÔNG LẬP Tóm tắt PDF
ThS. Lê Thị Mai Liên 36
THỰC TRẠNG TRIỂN KHAI CHÍNH SÁCH TÍN DỤNG ĐỐI VỚI HỌC SINH, SINH VIÊN VÀ CÁC GIẢI PHÁP MỚI Tóm tắt PDF
Đào Anh Tuấn 40
THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN TRONG TRIỂN KHAI CƠ CHẾ TỰ CHỦ TẠI ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN Tóm tắt PDF
PGS., TS. Nguyễn Thường Lạng 43
CHÍNH SÁCH THU HÚT NGUỒN LỰC TÀI CHÍNH CHO ĐÀO TẠO TRONG HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ Tóm tắt PDF
Nguyễn Thanh Long, Nguyễn Thị Thu Thủy, Lý Thị Minh Châu, Ninh Ngọc Trâm 47

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG KINH PHÍ TẠI CƠ QUAN HÀNH CHÍNH, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP Tóm tắt PDF
TS. Nguyễn Đức Thọ 58
LUẬT PHÍ VÀ LỆ PHÍ 2015: CƠ SỞ ĐẢM BẢO TẠO LẬP NGUỒN THU ỔN ĐỊNH CHO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Tóm tắt PDF
ThS. Đinh Văn Linh 61
BẢO VỆ CỔ ĐÔNG NHỎ, ĐẢM BẢO THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN HOẠT ĐỘNG HIỆU QUẢ, MINH BẠCH Tóm tắt PDF
ThS. Dương Thanh Hải 64
BÀN THÊM VỀ CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI THUẾ ĐỐI VỚI CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ Tóm tắt PDF
Bùi Tuấn Minh 67
THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM VIỆT NAM: NHIỀU CƠ HỘI PHÁT TRIỂN TRONG THỜI KỲ HỘI NHẬP Tóm tắt PDF
TS. Nguyễn Ngọc Hà, ThS. Lê Văn Sáng 70
VỀ PHƯƠNG THỨC GIÁM SÁT TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP CÓ VỐN NHÀ NƯỚC Tóm tắt PDF
TS. Nguyễn Mạnh Thiều 73
CẤU TRÚC SỞ HỮU VÀ CHÍNH SÁCH CỔ TỨC CỦA DOANH NGHIỆP VIỆT NAM Tóm tắt PDF
Phạm Quốc Việt, Trần Bảo Vi 76
HOẠT ĐỘNG CUNG CẤP DỊCH VỤ KẾ TOÁN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM Tóm tắt PDF
ThS. Nguyễn Thị Hương, Nguyễn Thị Huyền 79

KINH TẾ - TÀI CHÍNH QUỐC TẾ

QUẢN LÝ, GIÁM SÁT CÁC TẬP ĐOÀN TÀI CHÍNH TẠI TRUNG QUỐC Tóm tắt PDF
ThS. Phạm Thị Tường Vân 84
BÀI HỌC TỪ TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH DOANH NGHIỆP ƯU TIÊN CỦA NHẬT BẢN Tóm tắt PDF
ThS. Nguyễn Mỹ Hạnh 88
APEC VÀ CƠ HỘI CHO THƯƠNG MẠI KHU VỰC CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG Tóm tắt PDF
ThS. Đặng Thùy Linh, ThS. Phạm Thị Thanh Thanh 91

DIỄN ĐÀN KHOA HỌC

BÀN VỀ TỰ DO HÓA TÀI CHÍNH Ở VIỆT NAM Tóm tắt PDF
ThS. Nguyễn Tuấn Tú 93
MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ HOÀN THIỆN THỂ CHẾ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM Tóm tắt PDF
ThS. Nguyễn Thị Phương Chi 95
TÁC ĐỘNG VÀ LỘ TRÌNH CỦA VIỆC ÁP DỤNG CHUẨN MỰC BASEL II TẠI VIỆT NAM Tóm tắt PDF
ThS. Ngô Văn Chiến 97
GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP PHÁT SINH TRONG THỰC HIỆN BẢO LÃNH NGÂN HÀNG Tóm tắt PDF
Võ Hoàng Quân 99
HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Huệ, Lê Thị Đông 102
PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TẠI VIỆT NAM Tóm tắt PDF
ThS. Nguyễn Thị Mai 104
NÂNG CAO HIỆU QUẢ HỖ TRỢ SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÁC XÃ NGHÈO TỈNH CAO BẰNG Tóm tắt PDF
ThS. Trần Khánh Hưng, ThS. Bùi Thị Quế 107
PHÁT TRIỂN KINH TẾ BỀN VỮNG Ở THANH HÓA TRONG BỐI CẢNH TÁI CƠ CẤU NỀN KINH TẾ Tóm tắt PDF
Nguyễn Quốc Cương 111