Tạp chí Tài chính, S. 656 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

APEC VÀ CƠ HỘI CHO THƯƠNG MẠI KHU VỰC CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG

ThS. Đặng Thùy Linh, ThS. Phạm Thị Thanh Thanh

Tóm tắt


Năm 2017, sự kiện Việt Nam lần thứ hai đăng cai tổ chức Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) thể hiện sự tin cậy và tín nhiệm cao của các thành viên đối với đóng góp của Việt Nam cho APEC. Đặc biệt, đây là sự kiện quan trọng, kỳ vọng trở thành cầu nối để lãnh đạo 21 nền kinh tế tìm tiếng nói chung với mục tiêu tiếp tục kiên trì thúc đẩy hợp tác và tự do hóa thương mại, tạo động lực tăng trưởng cho các nền kinh tế thành viên và toàn khu vực châu Á - Thái Bình Dương trong bối cảnh kinh tế - chính trị toàn cầu đang có những diễn biến phức tạp và bất lợi.

Toàn văn: PDF