BÀI HỌC TỪ TRIỂN KHAI MÔ HÌNH HỢP TÁC CÔNG - TƯ Ở CỘNG HOÀ LIÊN BANG ĐỨC

  • Phùng Anh Tuấn

Abstract

Mô hình hợp tác công – tư (PPP) hiện nay đã được triển khai ở nhiều nước trên thế giới nhằm tăng cường huy động nguồn lực để thực hiện các dự án phát triển cơ sở hạ tầng của nhà nước trong quá trình cải cách khu vực công. Cộng hoà Liên bang Đức là một trong những nước điển hình ở châu Âu triển khai hiệu quả mô hình PPP trong phát triển cơ sở hạ tầng, cải cách khu vực công. Kinh nghiệm triển khai mô hình PPP ở Đức là bài học kinh nghiệm hữu ích cho quá trình triển khai mô hình này ở Việt Nam.
Published
2017-07-29
Section
KINH TẾ - TÀI CHÍNH QUỐC TẾ