BÀI HỌC TỪ BẢO HỘ NÔNG NGHIỆP Ở NHẬT BẢN TRONG THỜI KỲ HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ

  • TS. Nguyễn Thị Khánh Hồng
  • Hoàng Anh

Abstract

Nhật Bản và Việt Nam là đại diện cho hai sự “phân tầng” rõ rệt trong tỷ trọng, quy mô vàtrình độ phát triển nông nghiệp tại châu Á. Từ kinh nghiệm bảo hộ nông nghiệp của Nhật Bản sẽ rút ra bài học cho Việt Nam, nhằm đánh giá đúng lợi thế cạnh tranh, áp dụng các biện pháp bảo hộ phi thuế quan, cũng như tận dụng được nguồn vốn đầu tư trong lĩnh vực này trong bối cảnh hội nhập.

 

Published
2016-07-13
Section
KINH TẾ - TÀI CHÍNH QUỐC TẾ