Tạp chí Tài chính, S. 628 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

VÀI DỰ BÁO VỀ TRIỂN VỌNG THƯƠNG MẠI TOÀN CẦU NĂM 2016?

ThS. Đặng Thùy Linh

Tóm tắt


Trong quý I/2016, một số tổ chức tài chính quốc tế tiếp tục đưa những dự báo về đà suy giảm của kinh tế toàn cầu, trong đó có các nền kinh tế lớn. Thực tế này đặt ra thách thức đối với hoạt động thương mại toàn cầu cho cả năm 2016. Trong bối cảnh đó, Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương được coi là “điểm tựa” cho thương mại toàn cầu trong thời gian tới.


Toàn văn: PDF