T. 5, S. 67 (2015)

Mục lục

NGHIÊN CỨU – TRAO ĐỔI

Cải cách thể chế kinh tế thị trường ở Việt Nam: Nhìn lại để bước tiếp Tóm tắt PDF
Nguyễn Đình Cung, Nguyễn Thị Luyến 3-8
Mô hình DEA metafrontier và việc so sánh hiệu quả theo vùng của các trường đại học của Việt Nam Tóm tắt PDF
Vương Thị Thanh Huyền 9-14
Vai trò nhà nước đối với đầu tư khoa học và công nghệ tại doanh nghiệp Hà Nội Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Nguyệt, Bế Thu Trang 15-23
Hiểu biết mong đợi của người dân nhằm cải thiện chất lượng dịch vụ hành chính công Tóm tắt PDF
Vũ Quỳnh, Vũ Trí Dũng 24-29

MÔI TRƯỜNG KINH DOANH

Định hướng lãnh đạo của CEO trong doanh nghiệp vừa và nhỏ: Nghiên cứu trên địa bàn Hà Nội Tóm tắt PDF
Đỗ Tiến Long 53-60
Dịch vụ băng rộng di động và nghiên cứu định tính về những nhân tố ảnh hưởng đến ý định mua của người tiêu dùng đối với dịch vụ này tại Hà Nội Tóm tắt PDF
Lê Thị Hồng Yến 61-67

KINH NGHIỆM – THỰC TIỂN

Tạo động lực thúc đẩy kinh tế Việt Nam trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế Tóm tắt PDF
Hoàng Trường Giang 30-34
Phát triển kinh tế tri thức ở Việt Nam-Cơ hội và thách thức Tóm tắt PDF
Đoàn Hải Hoàng 35-43
Đánh giá thực trạng chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh Lai Châu Tóm tắt PDF
Lương Chiến Công 44-52

THÔNG TIN

Chứng khoán hóa có phải là chìa khóa trong xử lý nợ xấu tại Việt Nam? Tóm tắt PDF
Tống Nhật Minh 68-74


Tạp chí Quản Lý Kinh tế ISSN: 1859-039X

VietnamJOL is supported by INASP