Contact

Tạp chí Quản Lý Kinh tế (Vietnam Economic Management Review)
68 Phan Dinh Phung
Ba Dinh
Hanoi
Vietnam

Principal Contact

Le Xuan Sang
Phone +84-4-734 1611

Support Contact

ThS Lê Thị Hoa
Phone 024,39349105/0988770553