Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
S. 3 (2015) Ứng dụng của giao tiếp qua công nghệ trong sự phát triển năng lực ngôn ngữ Tóm tắt   PDF
NGUYỄN VĂN LONG
 
S. 5 (2012) Ứng dụng phương pháp học tập cộng tác trong môn học tiếng Anh tại các trường đại học ở Việt Nam EFL (English as a Foreign Language) Collaborative Learning in Vietnamese Universities Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Bích Thuỷ
 
S. 4 (2016) Ứng dụng quan điểm giao tiếp trong biên soạn bài giảng Tiếng Việt chuyên ngành cho sinh viên nước ngoài Tóm tắt   PDF
NGUYỄN KHÁNH HÀ
 
S. 12 (2012) Ứng xử trong gia đình qua các thành ngữ, tục ngữ của người Việt Tóm tắt   PDF
Trần Thị Phượng
 
S. 3 (2010) BÀN THÊM VỀ CẤU TRÚC ĐỀ - THUYẾT CỦA CÂU TIẾNG VIỆT Tóm tắt   PDF
Trần Kim Phượng
 
S. 5 (2014) BÀN VỀ ẨN DỤ TRONG SÁCH KINH TẾ TIẾNG ANH Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thụy Phương Lan
 
S. 7 (2014) BÀN VỀ DỊCH THÀNH NGỮ ANH-VIỆT Tóm tắt   PDF
Nguyễn Văn Trào
 
S. 2 (2014) BÀN VỀ VIỆC PHÂN ĐỊNH TỪ LOẠI TRONG TIẾNG NHẬT HIỆN ĐẠI Tóm tắt   PDF
Trần thị Chung Toàn
 
S. 8 (2012) Bài thơ "Sơ hạ" của Chu An Tóm tắt   PDF
Dương Văn Khoa
 
S. 12 (2013) Bàn thêm về cách thể hiện ý nghĩa tương lai trong tiếng Việt và tiếng Anh Tóm tắt   PDF
Tô Minh Thanh
 
S. 5 (2016) Bàn thêm về câu bị động có dạng N-V trong Tiếng Việt Tóm tắt   PDF
NGUYỄN MẠNH TIẾN
 
S. 10 (2015) Bàn thêm về thời kì xuất hiện của chữ Nôm Tóm tắt   PDF
NGUYỄN ĐÌNH HIỀN
 
S. 11 (2009) Bàn thêm về thuật ngữ "động từ ngôn hành" Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Thanh Ngân
 
S. 12 (2010) Bàn tiếp về I ngắn Y dài Tóm tắt   PDF
Đào Tiến Thi
 
S. 6 (2011) Bàn về bản đồ tư duy trong dạy và học tiếng Anh chuyên ngành Y Tóm tắt   PDF
Lê Thị Hồng Duyên
 
S. 7 (2011) Bàn về cách viết Nóc và Câu Đầu nhà Tóm tắt   PDF
Phạm Thuận Thành
 
S. 1 (2014) Bàn về cách viết địa danh hành chính có yếu tố số Tóm tắt   PDF
Tạ Thị Thanh Tâm
 
S. 10 (2015) Bàn về câu ghép trong sách ngữ pháp tiếng Hán hiện đại Tóm tắt   PDF
NGUYỄN THỊ LỆ QUYÊN
 
S. 10 (2015) Bàn về chức năng và ý nghĩa của 可 và 了 trong cấu trúc biểu thị mức độ “可+X+了” Tóm tắt   PDF
TRỊNH THANH HÀ
 
S. 1+2 (2013) Bàn về chữ phong Tóm tắt   PDF
Phạm Thuận Thành
 
S. 12 (2014) Bàn về diễn ngôn chính trị Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Hương, Trần Thị Hoàng Anh
 
S. 10 (2015) Bàn về giải pháp nâng cao hiệu quả giảng dạy văn hóa trong môn Đất nước học Trung Quốc Tóm tắt   PDF
NGUYỄN ANH THỤC
 
S. 8 (2010) Bàn về họ ghép và họ kép trong tên người Hán và người Việt Tóm tắt   PDF
Mông Lâm
 
S. 10 (2015) Bàn về hiện tượng chuyển nghĩa từ ngữ chứa心tiếng Hán trong ẩn dụ vật Tóm tắt   PDF
CẨM TÚ TÀI, NÔNG HỒNG HẠNH
 
S. 1+2 (2012) Bàn về một chú giải Truyện Kiều Tóm tắt   PDF
Phạm Thuận Thành
 
51 - 75 trong số 1066 mục << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống