Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống, S. 4 (2009)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

...Và cây đời mãi mãi xanh tươi

Đỗ Thành Dương

Tóm tắt


Đưa ra vấn đề đáng báo động trong tình hình sử dụng ngôn ngữ hiện nay, đó là tình trạng "bệnh vừa nói vừa dịch". Từ đó nêu lên tầm quan trọng trong việc giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống