S. 142+143 (2018)

Mục lục

NHỮNG VẤN ĐỀ KINH TẾ VĨ MÔ

Vai trò của đầu tư công trong thu hút đầu tư tư nhân và tăng trưởng kinh tế Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Cành, Nguyễn Thị Thùy Liên 8-24
Đánh giá tính liên kết trong phát triển công nghiệp tại Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam Tóm tắt PDF
Nguyễn Chí Hải, Huỳnh Ngọc Chương 25-35
Tỷ giá và cán cân thương mại Việt Nam: bằng chứng từ phân tích dữ liệu theo chuỗi thời gian Tóm tắt PDF
Đỗ Thị Mỹ Hương, Đặng Thị Xuân Thơm 36-46
Tác động của gánh nặng thuế và tham nhũng đến FDI tại các nước ASEAN Tóm tắt PDF
Đặng Văn Cường 47-58
Tác động của chính sách tiền tệ và chính sách an toàn vĩ mô đến sự ổn định tài chính tại Việt Nam – góc nhìn qua tăng trưởng tín dụng Tóm tắt PDF
Nguyễn Đức Trung, Nguyễn Hoàng Chung 59-74
Quy tắc Taylor trong điều hành chính sách tiền tệ tại các nước đang phát triển khu vực Đông Nam Á Tóm tắt PDF
Nguyễn Khắc Quốc Bảo, Nguyễn Hà Thạch, Nguyễn Trung Kiên, Võ Phan Quang Thế 75-88

THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH VÀ CÁC ĐỊNH CHẾ TÀI CHÍNH

Ảnh hưởng của kỳ nghỉ Tết Âm lịch đến thị trường chứng khoán Việt Nam và các quốc gia châu Á Tóm tắt PDF
Lê Thị Hồng Minh, Trương Ngọc Sơn 90-100

TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

Giới tính CEO, sự chấp nhận rủi ro của doanh nghiệp và hiệu quả phân bổ vốn – trường hợp Việt Nam Tóm tắt PDF
Vũ Trọng Hiền 102-113