S. 109 (2015)

Mục lục

Nghiên cứu trao đổi

Kinh tế ngầm và tỉ lệ thất nghiệp: Bằng chứng thực nghiệm tại các quốc gia Châu Á Tóm tắt PDF
Lý Hưng Thịnh, Tống Thị Hồng Nhung, Võ Hồng Đức 3
Tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam: Nhìn từ đóng góp của yếu tố khoa học công nghệ Tóm tắt PDF
Phạm Hồng Mạnh 14
Kiểm toán liên tu5cc - Giải pháp khắc phục những hạn chế đối với hoạt động kiểm toán nội bộ của các ngân hàng Tóm tắt PDF
Đặng Đình Tân 24
Hiệu quả hoạt động và tỷ suất sinh lợi cổ phiếu ngân hàng Việt Nam Tóm tắt PDF
Võ Xuân Vinh 34
Tổng quan các nghiên cứu về tác động của quản trị vốn lưu động đến hiệu quả hoạt động doanh nghiệp Tóm tắt PDF
Ngô Vi Trọng, Lê Thị Minh Nguyên 44
Kiểm định lý thuyết trật tự phân hạng về cơ cấu vốn thông qua phân tích từ các công ty VN 30 Tóm tắt PDF
Lê Thanh Ngọc, Nguyễn Đoàn Quốc Anh 55