S. 17 (2007)

Mục lục

Nghiên cứu trao đổi

Chính sách tín dụng ưu đãi cho các doanh nghiệp Việt Nam Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Cành 3
Tự do hóa tài chính – Xu thế và giải pháp chính sách cho Việt Nam Tóm tắt PDF
Nguyễn Đại Lai 7
Có nên khống chế tỷ lệ cho vay đầu tư, kinh doanh chứng khoán Tóm tắt PDF
Nguyễn H. Vĩnh Lộc, Trần Thiên Ân 12
Mô hình liên kết các ngân hàng thương mại thế giới – Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam (tiếp theo) Tóm tắt PDF
Vũ Thị Hải Minh 18
Vì sao mua bán nợ lại chậm? Tóm tắt PDF
Đỗ Xuân Trường 21
Vốn đầu tư nước ngoài ở Châu À, giải pháp nào để thu hút vốn cho Việt Nam? (tiếp theo) Tóm tắt PDF
Đinh Thị Liên 26
Kho bạc nhà nước mở tài khoản ở đâu? Tóm tắt PDF
Phan Lê 29

Công nghệ ngân hàng

Ứng dụng công cụ phái sinh vào bảo hiểm rủi ro tỷ giá.(tiếp theo) Tóm tắt PDF
Hồ Thúy Ái 33
Thuế giá trị gia tăng sau 8 năm thực hiện Tóm tắt PDF
Nhật Khanh, Anh Thy, Trung Tiến 37

Đầu tư tài chính

Biến động VN-Index tháng 5+6/2007 Tóm tắt PDF
Đinh Thị Thu Huyền, Thùy Dung 42
Quỹ Đầu tư chứng khoán những mặt tích cực, hạn chế và triển vọng Tóm tắt PDF
Trần Minh, Nguyễn Ái Phượng 44
Khớp lệnh liên tục và định kỳ - Sự khác biệt Tóm tắt PDF
Trần Trọng Quý, Thùy Dung 47

Diễn đàn Tài chính - Ngân hàng

Bàn về tỷ lệ vốn tối thiểu của các tổ chức tín dụng Tóm tắt PDF
TTrịnh Quốc Trung 49
Bao thanh toán – Một hình thức đặc biệt của nghiệp vụ chiết khấu. Tóm tắt PDF
Trần Thị Bình An 51