Quay trở lại chi tiết bài viết Tỷ giá và cán cân thương mại Việt Nam: bằng chứng từ phân tích dữ liệu theo chuỗi thời gian Tải xuống tải PDF