Quay trở lại chi tiết bài viết Kiểm định lý thuyết trật tự phân hạng về cơ cấu vốn thông qua phân tích từ các công ty VN 30 Tải xuống tải PDF