Tạp chí Kinh tế và Ngân hàng châu Á, S. 109 (2015)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Kiểm định lý thuyết trật tự phân hạng về cơ cấu vốn thông qua phân tích từ các công ty VN 30

Lê Thanh Ngọc, Nguyễn Đoàn Quốc Anh

Tóm tắt


Kiểm định lý thuyết trật tự phân hạng về cơ cấu vốn thông qua phân tích từ các công ty VN 30

Toàn văn: PDF