Quay trở lại chi tiết bài viết Kiểm toán liên tu5cc - Giải pháp khắc phục những hạn chế đối với hoạt động kiểm toán nội bộ của các ngân hàng Tải xuống tải PDF