Tạp chí Kinh tế và Ngân hàng châu Á, S. 109 (2015)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Kiểm toán liên tu5cc - Giải pháp khắc phục những hạn chế đối với hoạt động kiểm toán nội bộ của các ngân hàng

Đặng Đình Tân

Tóm tắt


Kiểm toán liên tu5cc - Giải pháp khắc phục những hạn chế đối với hoạt động kiểm toán nội bộ của các ngân hàng

Toàn văn: PDF